top of page

Категорійний менеджмент у закупівлях

Відкритий тренінг

Місце проведення: м. Київ, вул. Еспланадна, (конференц-зал ТОТ)

Група: учасники з різних компаній

Програма: стандартна

10 700 грн*

Корпоративний формат

Місце проведення:  ваша територія

Група: учасники вашої компанії

Програма: адаптується та узгоджується із вами

Уточнюйте*

*При замовленні із сайту знижка 7% від вказаної ціни

*Вартість корпоративного формату уточнюйте у менеджера з продажів

Про тренінг

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Тривалість: 2 дні (16 годин)

Напрям навчання:

Логістика і закупівлі

Мова: українська, російська

Після закінчення навчання кожен учасник отримує іменний сертифікат

Бонуси

 • розв’язки завдань

 • перелік літератури з категорійного менеджменту

 • приклади опису бізнес-процесу категорійного менеджменту

 • приклади стандартів і регламентів категорійного менеджменту

 • приклади бюджетів категорії

 • робочий Excel-файл «Прогнозування продажів», призначений для отримання прогнозного рівня продажів шістьма методами прогнозування

 • робочий Excel-файл «ABC, XYZ аналіз», призначений для проведення ABC і XYZ аналізу

 • консалтинговий супровід протягом двох тижнів після закінчення тренінгу

Опис

Тренінг Категорії у закупках.jpg

Кому:

категорійним менеджерам, керівникам відділів збуту, торговим агентам, товарознавцям, керівникам департаментів логістики, менеджерам і фахівцям із закупівель, менеджерам із постачання, власникам бізнесу.

Ціль бізнес-тренінгу:

цей курс допоможе розробити виграшні стратегії категорій, освоїти інструменти, які забезпечують суттєві переваги для бізнесу за рахунок зниження цін і собівартості,  зменшення ризику для бази постачання, а також відкрити інновації та підвищити ефективність найважливіших категорій витрат. Пройти індивідуальну оцінку компетенцій та керованого навчання; освоїти шаблони та ресурси для закупівель з повним набором процесів, інструментів. Освоїти інструменти, які допоможуть вам успішно впровадити керування категоріями та реалізувати їх переваги. Визначити, сегментувати та розставити пріоритети у категоріях, над якими ви працюватимете.

Після проходження тренінгу ви навчитесь:

 • розуміти, що таке категорійний менеджмент та як це додає цінність у бізнес підприємства

 • пояснити ключові етапи процесу побудови категорії

 • розуміти, як постачальники отримують переваги

 • застосовувати кілька простих інструментів, які допомагають зрозуміти та планувати категорію

 • визначити бізнес-вимоги для планування категорії

 • грати активну роль в управлінні категоріями

1. Введення у категорійний менеджмент

 • Розуміння закупівель та категорійного менеджменту

 • Визначення категорійного менеджменту

 • Еволюція категорійного менеджменту

 • Моделі, що використовуються у групуванні за категоріями

 • Аспекти, які слід враховувати у групах категорій

 • Управління вибірковим контролем запасів

 • Інструмент STP (ситуація, ціль, пропозиція)

 • Міжфункціональні команди та формування команд/запуск проекту

 • Картування зацікавлених сторін і комунікація

 • Уточнення бізнес-місії, цілей і мети, і як вони перетворюються у закупівлях

 • Визначення/підтвердження загальної категорії структура й індивідуальна сфера охоплення ринку та визначення категорій

 • Багатовимірний аналіз можливостей для визначення ціннісного потенціалу всіх обраних категорій

 • Пріоритезація потрібних бізнес-результатів
   

2. Планування. Визначення бізнес-вимог та джерел цінності

 • Максимізація цінності та досконалість закупівель з використанням різних способів

 • Дорожня карта вдосконалення закупівель (PER)

 • Важливість категорійного менеджменту у закупівлях

 • Підвищення цінності за допомогою керування категоріями

 • Додавання цінності від категоризації

 • Визначення бізнес-вимог і розстановка пріоритетів

 • Визначення джерел вартості

 • Розуміння категорії за допомогою Day One Аналіз

 • Швидкі перемоги та аналіз можливостей

 

3. Отримання інформації. Розуміння ціни

 • Аналіз довкілля за допомогою PESTLE та п'ять сил Портера

 • Збір даних (внутрішніх, постачальників та ринку)

 • Аналіз вартості та ризиків

 • Модель визначення класифікації запасів

 • Найкраща оцінка ціни

 • Розуміння спільного керування постачальниками

 • Аналіз портфеля постачальників (SPfA)

 • Декомпозиція цін постачальників, розбиття витрат

 • Загальна вартість власності (володіння)

 • Ціна, яку ми платимо – введення в основу купівля та різниця між ціною та вартість та цінність

 • Як визначається ціна? Реальні кейси та приклади на різних ринках

 • Цінова модель – різні типи ціноутворення підхід, який використовують постачальники

 • Що ми можемо зробити, щоб покращити нашу цінову позицію

 • Подолання вартості – вартість покупки

 • Розуміння способів пошуку та вибору постачальників

4. Визначення стратегії категорії

 • Розробка стратегії з використанням аналізу портфеля (матриці) Kraljic

 • Аналіз та переваги постачальників

 • Узагальнення всього аналізу та висновків з використанням SWOT

 • Планування ризиків та непередбачених обставин

 • Закупівлі як джерело реальної вартості та створення конкурентної переваги

 • Який вигляд має передовий досвід закупівель – що роблять зрілі організації

5. Розпізнавання та подолання бар'єрів у категорійному менеджменті

 • Загальні бар'єри та проблеми. Подолання таких бар'єрів

 • Найкращі практики у реалізації нових ідей

 • Управління продуктами, чутливими до ціни

 • Економічний обсяг замовлення

 • Аналіз критичності

6. Управління проектами та змінами

 • Генерація варіантів стратегічного сорсингу та оцінка

 • Категорійний менеджмент та переосмислення ланцюжка поставок

 • Майбутні ланцюжки поставок, прогнози та що необхідно зробити

 • Удосконалення для реінжинірингу наскрізних ланцюжків поставок

 • Досконалість ланцюжка поставок та акціонерна вартість

 • Кроки до досконалості ланцюжка поставок

 • Розробка стратегії ланцюжка поставок

 • Передова практика стратегії ланцюжка поставок

7. Управління взаємовідносинами з постачальниками

 • Поняття управління взаємовідносинами з постачальниками (SRM)

 • Відносини покупець/постачальник

 • Що робить деяких постачальників важливими чи стратегічний

 • Можлива цінність добре керованих відносин

 • Погляд і порядок денний продавця, а також те, як вони отримують перевагу

 • Вимірювання ефективності постачальників

 • Керування постачальником для отримання необхідних результатів

 • Управління контрактами

 • Створення правильних відносин

 • Управління зустрічами із постачальниками організація взаємодії

8. Введення в SRM та сегментування бази постачальників

 • Введення у SRM та сегментування бази постачальників

 • Чому нам потрібен підхід до ключових постачальників та цінність, яку можна отримати від добре керованого ставлення

 • Вимір постачальника та стимулювання вдосконалення

 • Процес STPDR для залучення постачальників покращення

 • Управління відносинами з постачальниками (у масштабах бізнесу) та зіставлення інтерфейсів постачальників

9. Стратегічні відносини співробітництва

 • Стратегічні відносини співробітництва та способи керувати ними

 • Створення спільної роботи та співробітництва

 • Вирішення суперечок та конфліктних ситуацій

 • Створення спільної роботи та співробітництва

 • Забезпечення інновацій та розробка стратегії SRM

 • Визначення наших цілей купівлі та потреб

 • Визначення нашої купівельної спроможності

Програма

Резюме тренера

Ольга Пестрецова-Блоцька – PhD з економіки, доцент, експерт з організації ключових і допоміжних процесів на підприємстві (закупівлі, виробництво, складування, транспортування тощо) сертифікований бізнес-тренер, CEO консалтингової компанії «Центр бізнес-технологій ТОТ», співавтор економічного бестселера «Бізнес-економіка: 9Z».

Консультант Європейського Банку Реконструкції і розвитку щодо організаційного та процесного розвитку малого і середнього бізнесу.

Впровадженні консалтингові проєкти за даним напрямом: побудова ефективної системи логістики на підприємстві; побудова ланцюгів поставок; впровадження складських і транспортних систем аналізу; прогнозування попиту та багато інших.

Ольга Пестрецова-Блоцька
bottom of page