top of page
campaign-creators-1166991-unsplash_edited.jpg

Тренінги

Тренінги від Центру бізнес-технологій ТОТ формують в учасників комплексний підхід, як на практиці використати отримані знання для підвищення ефективності бізнесу.

Наш формат – це навчання, створене практиками для практиків, що має унікальні переваги:

інформація здебільшого передається активними методами: через візуалізацію, діалоги, обговорення бізнес-кейсів;

кожен важливий бізнес-метод вивчається за допомогою вправ, моделювань і симуляцій;

тренер модерує і систематизує всі питання та ідеї, що виникають під час навчання;

учасники, які є фахівцями з різних бізнес-напрямків у своїх компаніях, активно обмінюються власним досвідом, думками і прикладами, що створює синергію для всієї групи;

розроблено близько 70 базових навчальних програм, які постійно оновлюються відповідно до вимог бізнес-середовища та адаптуються під запити клієнтів.

Фінанси

Фінанси

Тренінг Фінансовий менеджмент для нефіна

Фінансовий менеджмент для керівників-нефінансистів

Основні положення фінансового менеджменту; принципи складання звітності та бюджету компанії;  аналіз фінансової інформації; ефективне управління фінансовими потоками і витратами; оцінка доцільності реалізації інвестиційних проєктів.

Тренінг Фінанси для HR.jpg

Фінанси для HR

Основи корпоративних фінансів, взаємозв’язок фінансових показників і стратегії компанії з функцією управління персоналом, включаючи процеси HR-бюджетування і прийняття управлінських рішень.

Тренінг Підготовка до IPO.jpg

Підготовка до виходу на IPO

Компетенції необхідні для розуміння того, як регулюється та здійснюється IPO, які фактори впливають на його результати і як підтримати вашу компанію в процесі залучення капіталу шляхом первинного публічного розміщення акцій.

Тренінг Облік витрат за процесами ABC.jp

Облік витрат за процесами

Управлінський облік витрат,  ідентифікація бізнес-процесів, застосування методу Activity Based Costing і грамотне скорочення витрат у різних підрозділах підприємства.

Тренінг Фінансовий контролінг.jpg

Фінансовий контролінг

Застосування інструментарію фінансового контролінгу для інтеграції і координації діяльності різних підрозділів компанії та досягнення оперативних і стратегічних цілей.

Тренінг Збалансована система показників.

Збалансована система показників

Ефективне впровадження Збалансованої системи показників на всіх рівнях діяльності підприємства для реалізації обраної стратегії та забезпечення довгострокового успіху.

Тренінг Управління ризиками.jpg

Управління ризиками

Практичні шляхи ідентифікації, оцінювання та управління ризиками, як на постійній системній основі, так і у випадках виходу із кризових ситуацій; створення карти ризиків компанії; розробка плану антикризових заходів.

Тренінг Управлінський облік і бюджетуван

Управлінський облік і бюджетування

Управління фінансовими потоками підприємства; впровадження і ведення управлінського обліку; тонкощі бюджетного процесу; формування бюджетів усіх рівнів, контроль їх виконання; досягнення цілей, мотивація центрів фінансової відповідальності.

Тренінг Фінанси для IT.jpg

Фінанси для ІТ

Фінансова картина роботи компанії; знаходження потрібної інформації в фінансових документах; визначення чітких критеріїв обґрунтування управлінських рішень; складання бюджетів напряму IT.

Тренінг Фінанси для відділів продажів.jp

Фінанси для відділу продажів

Основні фінансові практики, застосування яких сприяє підвищенню результативності та ефективності відділу продажів, у тому числі збільшенню обсягу продажів і прибутковості товарного портфеля.

Тренінг Бюджетування.jpg

Планування і бюджетування

Прогнозування та дієве бюджетування діяльності підприємства; формування бюджетів усіх рівнів, контроль  їх виконання і досягання поставлених цілей.

Тренінг Ціноутворення.jpg

Ціноутворення

Поєднання на практиці маркетингового й економічного підходів до ціноутворення для досягнення фінансово-економічних цілей компанії; сприйняття ціни споживачами; цінова чутливість.

Тренінг Застосування МСФЗ.jpg

Застосування МСФЗ

Принципи підготовки фінансової звітності згідно міжнародних стандартів (МСФЗ); трансформація звітності з національного формату П(С)БО в формат МСФЗ; консолідація звітності підприємств холдингової групи.

Тренінг Фінансово-економічний аналіз.jpg

Фінансово-економічний аналіз стану підприємства

Інструменти комплексного фінансово-економічного аналізу стану підприємства та результатів його діяльності; використання висновків за результатами аналізу для генерування ідей щодо підвищення ефективності компанії і розробки планів її розвитку.

Finance for IT fundamentals.jpg

Фінанси для ІТ. Основи

Основні фінансові поняття, прибутковість проєкту, аналіз чутливості, розуміння руху грошових коштів, дебіторська зоборгованість, цілі бюджетування та планування, інтерпретація фінансових показників

Тренінг Фінанси для топ-менеджерів.jpg

Фінанси для топ-менеджерів

Багатогранне баченням фінансових потоків й індикаторів діяльності підприємства; сучасні підходи в управлінні корпоративним фінансами для забезпечення комплексного довгострокового розвитку підприємства.

Тренінг Управління витратами.jpg

Управління витратами

Управління витратами, оптимізація витрат на підприємстві та калькуляція собівартості продукції, ефективне використання інструментів стратегічного управлінського обліку.

Тренінг Бізнес статистика.jpg

Бізнес-статистика і статистичний аналіз

Використання статистичного аналізу для моделювання діяльності підприємства з урахуванням його внутрішніх цілей і впливу трендів зовнішнього середовища.

Тренінг Фінансове моделювання.jpg

Фінансове моделювання

Навички застосування математичних, економічних і фінансових методів моделювання, щоб ефективно обґрунтовувати та приймати управлінські рішення як у стратегічній перспективі, так і на операційному рівні.

Логістика і закупівлі

Логістика і закупівлі

Тренінг Ефективні закупівлі.jpg

Ефективні закупівлі й управління запасами

Навички організації ефективного процесу закупівель і управління запасами для своєчасного і якісного забезпечення підприємства продукцією при оптимальному рівні витрат.

Тренінг Виробничий менеджмент.jpg

Виробничий менеджмент і виробнича логістика

Навички грамотної організації виробничого процесу; забезпечення послідовного, безперервного потоку продуктів і послуг від постачальників до кінцевих споживачів.

Тренінг Планування матеріальних ресурсів

Закупівельна логістика. Планування матеріальних ресурсів

Навички ефективної організації бізнес-процесу закупівель і планування матеріальних ресурсів, управління інформаційними потоками в сфері закупівель.

Тренінг Складська логістика.jpg

Управління складом

Навички ефективної організації роботи складу й управління складськими витратами; впровадження адресної системи зберігання; планування складських зон; ведення складського обліку й документообігу.

Тренінг Переговори у закупівлях.jpg

Ефективні закупівлі та переговори у закупівлях

Навички ефективної організації та супроводу процесу закупівель, планування замовлень, управління запасами, ефективної комункації і ведення переговорів з постачальниками.

Businessmen

Стратегічні закупівлі

Визначення стратегії закупівель у сучасних умовах швидких змін; узгодження стратегії підприємства і стратегії закупівель; оптимальне співвідношення ціни і якості в закупівлях; управління моделями взаємин з постачальниками.

Тренінг Транспортна логістика.jpg

Транспортна логістика

Навички ефективного управління перевезеннями і транспортним господарством; планування транспортних робіт і маршрутизації автотранспорту; впровадження обліку перевезень; оцінки перевізників.

Тренінг Управління ланцюгом поставок.jpg

Управління ланцюгом поставок

Навики управління ланцюгами поставок для підтримання безперервного процесу виробництва і реалізації продукції; впровадження філософії Just-in-time, теорії обмежень Е. Голдратта.

Тренінг Категорії у закупках.jpg

Категорійний менеджмент у закупівлях

Розробка виграшних стратегій категорій; інструменти для успішного впровадження категорій і реалізації їх переваг; шаблони та ресурси для закупівель з повним набором процесів; сегментація та пріоритети у категоріях.

Операційна досконалість

Операційна досконалість

Тренінг Операційний Менеджмент.jpg

Операційний менеджмент

Системне розуміння Теорії обмежень і конкретний практичний набір інструментів для її реалізації; впровадження Теорії обмежень на різних типах виробництва.

Тренінг Нормування праці.jpg

Нормування праці

Нормування різних види діяльності на основі вивчення трудових процесів; інтегрування норми продуктивності у систему мотивації персоналу; формування системи винагороди.

Тренінг Прийняття рішень.jpg

Прийняття рішень

Аналіз інформації за допомогою різних методів; ознайомлення з технологіями прийняття рішень в умовах невизначеності та навички їх застосування на практиці.

Тренінг Бережливе виробництво.jpg

Бережливе виробництво

Забезпечення послідовного втілення принципів бережливого виробництва, формування промислової культури і залучення співробітників у підвищення ефективності підприємства.

Тренінг Оптимізація процесів.jpg

Оптимізація процесів для скорочення витрат

Навички ідентифікації, опису, оптимізації, реінжинірингу та постійного вдосконалення бізнес-процесів для скорочення витрат підприємства.

Тренінг LEAN-інструменти на практиці.jpg

LEAN інструменти на практиці

Розуміння суті і філософії Lean-концепції; стандартизація роботи; вивчення досвіду реального виробничого підприємства, що впроваджує інструменти бережливого виробництва; канбан.

Тренінг Система 5S.jpg

Система 5S організації робочих місць

Можливості бережливого виробництва; навички впровадження системи організації ефективних робочих місць 5S і підтримки її працездатності.

Тренінг Організація виробництва.jpg

Організація й економіка виробництва

Навички  побудови комплексної та ефективної системи організації виробничих процесів підприємства (основних, допоміжних, обслуговуючих).

Тренінг Пошук інформації.jpg

Практика пошуку інформації

Функціонування медійного/інформаційного простору; пошукові засоби щодо організацій, брендів, персоналій; створення інформаційного продукту; аналітика комунікацій.

Менеджмент

Менеджмент

per-loov-oXqn2CXC_9Q-unsplash.jpg

Бізнес StatrtUp

Необхідні інструменти, щоб розпочати власний бізнес й отримати набір корисних навичок в управлінні бізнесом, власними фінансами, ризиками та інвестуванні.

Тренінг Успішна презентація.jpg

Успішна презентація

Навички та знання, що дозволять створити правильно структуровану й ефективну презентацію; правила вербальної і невербальної передачі інформації, способи впливу на аудиторію.

Тренінг Тайм-менеджмент.jpg

Тайм-менеджмент та делегування повноважень

Оптимізація робочих процесів за допомогою методик управління часом; ефективність використання особистого часу; технології делегування

Тренінг Управління проектами MS Project.

Управління проєктами з використанням MS Project

Управління проєктами; навички використання MS Project як інструменту ефективного планування й реалізації проєктів; мережевий графік.

Тренінг Емоційна стабільність команд.jpg

Емоційна стабільність  команд

Навички забезпечення емоційної стабільності команд у кризовий період, ефективного керування стресом і підвищення особистої ефективності.

Тренінг HR-бренд.jpg

HR-бренд успішної компанії

Розуміння HR-брендингу; аналіз внутрішніх і зовнішніх можливостей створення й впровадження HR-бренду вашого підприємства; навички професійного просування HR-бренду.

Тренінг Менеджмент для керівників підроз

Менеджмент для керівників підрозділів

Ключові аспекти планування, організації, контролю робіт; практики управління персоналом і тайм-менеджменту з питань діяльності підрозділу.

Тренінг Стратегічна сесія.jpg

Стратегічна сесія

Навички формування ефективної бізнес-стратегії сталого розвитку підприємства; налагодження комунікації між командою менеджерів; підвищення ефективності командної роботи.

Тренінг Agile Гнучке управління.jpg

Agile: методи гнучкого управління проєктами

Методика гнучкого управління проєктами Agile; ефективне використання Agile-інструментів в управлінні проєктами; бізнес-аналіз Agile.

Тренінг Антикризове управління.jpg

Антикризова організація й управління підприємством

Навички побудови ефективної системи управління підприємством у кризовий період; релокація бізнесу; бізнес-план; нові стратегічні партнерства.

Лідерство

Стратегічний розвиток і лідерство

Навички лідерства, формування й реалізації ефективної стратегії для забезпечення довгострокового розвитку будь-якої організації.

Тренінг Управління змінами.jpg

Управління змінами

Планування змін; готовність до незапланованих змін в організації; навички управління змінами; взаємозв’язок вартості підприємства й інновацій; опір змінам і робота з ним.

Тренінг Інновації як стиль мислення.jpg

Інновації

Розвиток інноваційного мислення; навички моделювання та створення інноваційних процесів у бізнесі; підхід до вирішення завдань і проблем з креативного боку.

Тренінг Управління проектами.jpg

Управління проєктами

Сучасні методики й концепції для організації ефективної системи управління проєктами; формування технічного завдання; структуризація робіт; ризики проєкту.

Тренінг Клієнтоцентричність.jpg

Клієнтоцентричність: нова бізнес-модель

Навички побудови тривалої співпраці з клієнтами, кризової комунікації, критичного мислення та прийняття рішень в умовах невизначеності

Тренінг Ділові переговори.jpg

Ділові переговори

Правильне й ефективне ведення переговорів у різноманітних бізнес-контекстах; застосування ефективних тактик впливу; аналіз прихованих і явних намірів партнера; вирішення конфліктів.

Управління персоналом

Управління персоналом

Тренінг Економіка управління людськими р

Економіка управління людськими ресурсами

Побудова ефективної системи управління людським капіталом для забезпечення високої результативності, якості, конкурентних переваг і стабільного розвитку бізнесу.

Тренінг Командоутворення.jpg

Командоутворення

Формування команди, націленої на досягнення поставлених завдань, із взаємною довірою та сприятливою соціально-психологічною атмосферою.

Тренінг Управління конфліктами.jpg

Стрес менеджмент. Управління конфліктами

Техніки впливу, комунікації та мотивації задля запобігання появи конфліктних ситуацій; навички грамотно та комфортно використовувати конфліктні комунікації для досягнення результатів.

Тренінг Грейдингова система.jpg

Управління винагородою. Грейдингова система

Впровадження на підприємстві оптимальних методів управління винагородою та мотивації персоналу; грейдингова система; вилки нарахування окладів; класифікація робочих місць.

Тренінг Оцінка персоналу.jpg

Атестація й оцінка персоналу

Методики оцінювання персоналу, умови їх застосування, конкретні технології, які допомагають вибудувати «правильну» систему оцінки в компанії.

Тренінг Комунікація з підлеглими.jpg

Ефективна комунікація з підлеглими

Навички вправного комунікатора та мотиватора; прийоми і техніки дієвої внутрішньої комунікації на практиці; ефективніше спілкування та збільшення впливу на вашу аудиторію

Тренінг Управління персоналом на основі

Управління персоналом на основі KPIs

Побудова на основі ключових показників ефективності методики управління персоналом, яка забезпечить досконалу і ефективну систему мотивації та стимулювання працівників.

Тренінг Мотиваційний менеджмент.jpg

Мотиваційний менеджмент

Планування, впровадження та розвиток системи матеріальної і нематеріальної мотивації персоналу для забезпечення довгострокового успіху компанії.

Стандартизація управління персоналом

Стандартизація управління персоналом для малого та середнього бізнесу

Сучасні орієнтири кращих практик управління персоналом; розуміння необхідності стандартів для організацій; стандарти у сфері HR

Продажі та маркетинг

Продажі та маркетинг

Тренінг Категорійний менеджмент.jpg

Категорійний менеджмент

Навички  раціонального формування асортименту підприємства, щоб максимально задовольнити попит споживачів, при цьому підвищуючи загальну маржинальність підприємства.

Тренінг Антикризові комунікації.jpg

Антикризові комунікації

Навички у системному підході до планування антикризових заходів, розробки сценаріїв протидії кризам, управління інформаційними ризиками.

Тренінг Дизайн Мислення.jpg

Дизайн мислення

Навички дизайн-мислення для розробки бізнес-рішень, нових процесів, продуктів і послуг, орієнтованих на людину; виявлення та розуміння потреб клієнтів; практика швидкого прототипування.

Тренінг Комунікації в бізнесі.jpg

Ефективні комунікації бізнесу

Навички у системному підході до організації відношень з клієнтами, управління комунікаціями та підвищення вартості бізнесу.

Тренінг Основи переговорів.jpg

Основи переговорів

Навички ефективної підготовки до переговорів й успішного ведення переговорного процесу з клієнтами, застосовуючи дієві стратегії переговорів, читання партнера, активне слухання.

Excel

Excel

Тренінг Категорійний менеджмент.jpg

Excel для бізнесу

Навички  раціонального формування асортименту підприємства, щоб максимально задовольнити попит споживачів, при цьому підвищуючи загальну маржинальність підприємства.

Більше
bottom of page