Тренінги

Тренінги від Центру бізнес-технологій ТОТ формують в учасників комплексний підхід, як на практиці використати отримані знання для підвищення ефективності бізнесу.

Наш формат – це навчання, створене практиками для практиків, що має унікальні переваги:

інформація здебільшого передається активними методами: через візуалізацію, діалоги, обговорення бізнес-кейсів;

кожен важливий бізнес-метод вивчається за допомогою вправ, моделювань і симуляцій;

тренер модерує і систематизує всі питання та ідеї, що виникають під час навчання;

учасники, які є фахівцями з різних бізнес-напрямків у своїх компаніях, активно обмінюються власним досвідом, думками і прикладами, що створює синергію для всієї групи;

розроблено близько 70 базових навчальних програм, які постійно оновлюються відповідно до вимог бізнес-середовища та адаптуються під запити клієнтів.

 

Фінанси

Тренінг Фінансовий менеджмент для нефіна

Фінансовий менеджмент для керівників-нефінансистів

Основні положення фінансового менеджменту; принципи складання звітності та бюджету компанії;  аналіз фінансової інформації; ефективне управління фінансовими потоками і витратами; оцінка доцільності реалізації інвестиційних проєктів.

Тренінг Фінанси для HR.jpg

Фінанси для HR

Основи корпоративних фінансів, взаємозв’язок фінансових показників і стратегії компанії з функцією управління персоналом, включаючи процеси HR-бюджетування і прийняття управлінських рішень.

Тренінг Фінанси для відділів продажів.jp

Фінанси для відділу продажів

Основні фінансові практики, застосування яких сприяє підвищенню результативності та ефективності відділу продажів, у тому числі збільшенню обсягу продажів і прибутковості товарного портфеля.

Тренінг Облік витрат за процесами ABC.jp

Облік витрат за процесами

Управлінський облік витрат,  ідентифікація бізнес-процесів, застосування методу Activity Based Costing і грамотне скорочення витрат у різних підрозділах підприємства.

Тренінг Фінансовий контролінг.jpg

Фінансовий контролінг

Застосування інструментарію фінансового контролінгу для інтеграції і координації діяльності різних підрозділів компанії та досягнення оперативних і стратегічних цілей.

Тренінг Збалансована система показників.

Збалансована система показників

Ефективне впровадження Збалансованої системи показників на всіх рівнях діяльності підприємства для реалізації обраної стратегії та забезпечення довгострокового успіху.

Тренінг Управлінський облік і бюджетуван

Управлінський облік і бюджетування

Управління фінансовими потоками підприємства; впровадження і ведення управлінського обліку; тонкощі бюджетного процесу; формування бюджетів усіх рівнів, контроль їх виконання; досягнення цілей, мотивація центрів фінансової відповідальності.

Тренінг Фінанси для IT.jpg

Фінанси для ІТ

Фінансова картина роботи компанії; знаходження потрібної інформації в фінансових документах; визначення чітких критеріїв обґрунтування управлінських рішень; складання бюджетів напряму IT.

Тренінг Фінанси для топ-менеджерів.jpg

Фінанси для топ-менеджерів

Багатогранне баченням фінансових потоків й індикаторів діяльності підприємства; сучасні підходи в управлінні корпоративним фінансами для забезпечення комплексного довгострокового розвитку підприємства.

Тренінг Бюджетування.jpg

Планування і бюджетування

Прогнозування та дієве бюджетування діяльності підприємства; формування бюджетів усіх рівнів, контроль  їх виконання і досягання поставлених цілей.

Тренінг Ціноутворення.jpg

Ціноутворення

Поєднання на практиці маркетингового й економічного підходів до ціноутворення для досягнення фінансово-економічних цілей компанії; сприйняття ціни споживачами; цінова чутливість.

Тренінг Застосування МСФЗ.jpg

Застосування МСФЗ

Принципи підготовки фінансової звітності згідно міжнародних стандартів (МСФЗ); трансформація звітності з формату П(С)БО в формат МСФЗ; консолідація звітності підприємств холдингової групи.

Тренінг Фінансово-економічний аналіз.jpg

Фінансово-економічний аналіз стану підприємства

Інструменти комплексного фінансово-економічного аналізу стану підприємства та результатів його діяльності; використання висновків за результатами аналізу для генерування ідей щодо підвищення ефективності компанії і розробки планів її розвитку.

Тренінг Підготовка до IPO.jpg

Підготовка до виходу на IPO

Компетенції необхідні для розуміння того, як регулюється та здійснюється IPO, які фактори впливають на його результати і як підтримати вашу компанію в процесі залучення капіталу шляхом первинного публічного розміщення акцій.

Тренінг Фінансове моделювання.jpg

Фінансове моделювання

Застосування математичних, економічних і фінансових методів моделювання, щоб ефективно обґрунтовувати та приймати управлінські рішення як у стратегічній перспективі, так і на операційному рівні.

Тренінг Управління витратами.jpg

Управління витратами

Управління витратами, оптимізація витрат на підприємстві та калькуляція собівартості продукції, ефективне використання інструментів стратегічного управлінського обліку.

Тренінг Бізнес статистика.jpg

Бізнес-статистика і статистичний аналіз

Використання статистичного аналізу для моделювання діяльності підприємства з урахуванням його внутрішніх цілей і впливу трендів зовнішнього середовища.

Тренінг Управління ризиками.jpg

Управління ризиками

Практичні шляхи ідентифікації, оцінювання та управління ризиками, як на постійній системній основі, так і у випадках виходу із кризових ситуацій; створення карти ризиків компанії; розробка плану антикризових заходів.

 

Логістика і закупівлі

Тренінг Ефективні закупівлі.jpg

Ефективні закупівлі й управління запасами

Навички організації ефективного процесу закупівель і управління запасами для своєчасного і якісного забезпечення підприємства продукцією при оптимальному рівні витрат.

Тренінг Виробничий менеджмент.jpg

Виробничий менеджмент і виробнича логістика

Навички грамотної організації виробничого процесу; забезпечення послідовного, безперервного потоку продуктів і послуг від постачальників до кінцевих споживачів.

Тренінг Планування матеріальних ресурсів

Закупівельна логістика. Планування матеріальних ресурсів

Навички ефективної організації бізнес-процесу закупівель і планування матеріальних ресурсів, управління інформаційними потоками в сфері закупівель.

Тренінг Складська логістика.jpg

Управління складом

Навички ефективної організації роботи складу й управління складськими витратами; впровадження адресної системи зберігання; планування складських зон; ведення складського обліку й документообігу.

Тренінг Переговори у закупівлях.jpg

Ефективні закупівлі та переговори у закупівлях

Навички ефективної організації та супроводу процесу закупівель, планування замовлень, управління запасами, ефективної комункації і ведення переговорів з постачальниками.

Тренінг Транспортна логістика.jpg

Транспортна логістика

Навички ефективного управління перевезеннями і транспортним господарством; планування транспортних робіт і маршрутизації автотранспорту; впровадження обліку перевезень; оцінки перевізників.

Тренінг Управління ланцюгом поставок.jpg

Управління ланцюгом поставок

Навики управління ланцюгами поставок для підтримання безперервного процесу виробництва і реалізації продукції; впровадження філософії Just-in-time, теорії обмежень Е. Голдратта.

 

Операційна досконалість

Тренінг Операційний Менеджмент.jpg

Операційний менеджмент

Системне розуміння Теорії обмежень і конкретний практичний набір інструментів для її реалізації; впровадження Теорії обмежень на різних типах виробництва.

Тренінг Нормування праці.jpg

Нормування праці

Нормування різних види діяльності на основі вивчення трудових процесів; інтегрування норми продуктивності у систему мотивації персоналу; формування системи винагороди.

Тренінг Прийняття рішень.jpg

Прийняття рішень

Аналіз інформації за допомогою різних методів; ознайомлення з технологіями прийняття рішень в умовах невизначеності та навички їх застосування на практиці.

Тренінг Бережливе виробництво.jpg

Бережливе виробництво

Забезпечення послідовного втілення принципів бережливого виробництва, формування промислової культури і залучення співробітників у підвищення ефективності підприємства.

Тренінг Оптимізація процесів.jpg

Оптимізація процесів для скорочення витрат

Навички ідентифікації, опису, оптимізації, реінжинірингу та постійного вдосконалення бізнес-процесів для скорочення витрат підприємства.

Тренінг LEAN-інструменти на практиці.jpg

LEAN інструменти на практиці

Розуміння суті і філософії Lean-концепції; стандартизація роботи; вивчення досвіду реального виробничого підприємства, що впроваджує інструменти бережливого виробництва; канбан.

Тренінг Система 5S.jpg

Система 5S організації робочих місць

Можливості бережливого виробництва; навички впровадження системи організації ефективних робочих місць 5S і підтримки її працездатності.

Тренінг Організація виробництва.jpg

Організація й економіка виробництва

Навички  побудови комплексної та ефективної системи організації виробничих процесів підприємства (основних, допоміжних, обслуговуючих).

 

Менеджмент

Менеджмент для керівників підрозділів

Ключові аспекти планування, організації, контролю робіт; практики управління персоналом і тайм-менеджменту з питань діяльності підрозділу.

Тренінг Стратегічна сесія.jpg

Стратегічна сесія

Навички формування ефективної бізнес-стратегії сталого розвитку підприємства; налагодження комунікації між командою менеджерів; підвищення ефективності командної роботи.

Тренінг Agile Гнучке управління.jpg

Методи гнучкого управління Agile (Scrum)

Методика гнучкого управління проєктами Agile; ефективне використання Agile-інструментів в управлінні проєктами

Тренінг Ділові переговори.jpg

Ділові переговори

Правильне й ефективне ведення переговорів у різноманітних бізнес-контекстах; застосування ефективних тактик впливу; аналіз прихованих і явних намірів партнера; вирішення конфліктів.

Тренінг Управління змінами.jpg

Управління змінами

Планування змін; готовність до незапланованих змін в організації; навички управління змінами; взаємозв’язок вартості підприємства й інновацій; опір змінам і робота з ним.

Тренінг Інновації як стиль мислення.jpg

Інновації

Розвиток інноваційного мислення; навички моделювання та створення інноваційних процесів у бізнесі; підхід до вирішення завдань і проблем з креативного боку.

Тренінг Управління проектами.jpg

Управління проєктами

Сучасні методики й концепції для організації ефективної системи управління проєктами; формування технічного завдання; структуризація робіт; ризики проєкту.

Тренінг HR-бренд.jpg

HR-бренд успішної компанії

Розуміння HR-брендингу; аналіз внутрішніх і зовнішніх можливостей створення й впровадження HR-бренду вашого підприємства; навички професійного просування HR-бренду.

Тренінг Успішна презентація.jpg

Успішна презентація

Навички та знання, що дозволять створити правильно структуровану й ефективну презентацію; правила вербальної і невербальної передачі інформації, способи впливу на аудиторію.

Тренінг Тайм-менеджмент.jpg

Тайм-менеджмент та делегування повноважень

Оптимізація робочих процесів за допомогою методик управління часом; ефективність використання особистого часу; технології делегування

Тренінг Управління проектами MS Project.

Управління проєктами з використанням MS Project

Управління проєктами; навички використання MS Project як інструменту ефективного планування й реалізації проєктів; мережевий графік.

 

Управління персоналом

Економіка управління людськими ресурсами

Побудова ефективної системи управління людським капіталом для забезпечення високої результативності, якості, конкурентних переваг і стабільного розвитку бізнесу.

Тренінг Командоутворення.jpg

Командоутворення

Формування команди, націленої на досягнення поставлених завдань, із взаємною довірою та сприятливою соціально-психологічною атмосферою.

Тренінг Управління конфліктами.jpg

Стрес менеджмент. Управління конфліктами

Техніки впливу, комунікації та мотивації задля запобігання появи конфліктних ситуацій; навички грамотно та комфортно використовувати конфліктні комунікації для досягнення результатів.

Тренінг Грейдингова система.jpg

Управління винагородою. Грейдингова система

Впровадження на підприємстві оптимальних методів управління винагородою та мотивації персоналу; грейдингова система; вилки нарахування окладів; класифікація робочих місць.

Тренінг Оцінка персоналу.jpg

Атестація й оцінка персоналу

Методики оцінювання персоналу, умови їх застосування, конкретні технології, які допомагають вибудувати «правильну» систему оцінки в компанії.