top of page

Фінанси для ІТ

Відкритий тренінг

Місце проведення: м. Київ, вул. Еспланадна, (конференц-зал ТОТ)

Група: учасники з різних компаній

Програма: стандартна

10 700 грн*

Корпоративний формат

Місце проведення:  ваша територія

Група: учасники вашої компанії

Програма: адаптується та узгоджується із вами

Уточнюйте*

*При замовленні із сайту знижка 7% від вказаної ціни

*Вартість корпоративного формату уточнюйте у менеджера з продажів

Про тренінг

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Тривалість: 2 дні (16 годин)

Напрям навчання:

Фінанси

Мова: українська, російська

Після закінчення навчання кожен учасник отримує іменний сертифікат

Бонуси

 • розв’язки завдань

 • перелік літератури з фінансів

 • приклади бюджетів компанії

 • приклади фінансової звітності провідних IT-компаній

 • робочий Excel-файл «Система оцінки діяльності підприємства», призначений для аналізу діяльності підприємства за останні п’ять років

 • робочий Excel-файл «Непрямий метод Cash Flow», призначений для перевірки правильності складання основних фінансових звітів (Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів) за допомогою формування звіту про рух грошових коштів непрямим методом

 • консалтинговий супровід протягом двох тижнів після закінчення тренінгу

Опис

Тренінг Фінанси для IT.jpg

Кому:

middle і senior IT-фахівцям для глибшого розуміння взаємозв’язку створюваних продуктів і результативності IT компанії,  бізнес-аналітикам, проєктним менеджерам і керівникам IT департаментів для підвищення ефективності прийняття рішень з урахуванням фінансового аспекту, власникам бізнесу в сфері IT.

Ціль бізнес-тренінгу:

ознайомитися з фінансовою картиною роботи компанії, навчитися знаходити потрібну інформацію в фінансових документах, визначити чіткі критерії обґрунтування управлінських рішень і складання бюджетів напряму IT

 

Після проходження тренінгу ви навчитесь:

 • орієнтуватись у фінансовій структурі підприємства, оцінювати вплив ІТ напряму та окремих проєктів на фінансові потоки всієї компанії

 • поєднувати ваші навички у програмуванні та бізнес-аналізі з практичними знаннями у сфері фінансів для кращого виконання поточних завдань і прийняття обґрунтованих рішень

 • підвищувати ефективність взаємодії ІТ і фінансової функції компанії

 • розуміти основні фінансові звіти, виділяти ключову інформацію та інтерпретувати фінансові показники

 • управляти фінансовими потоками проєкту чи IT департаменту, планувати і забезпечувати необхідні обігові кошти з урахуванням цільового рівня прибутковості та ліквідності

 • грамотно складати бюджети і зводити їх в єдину логічну систему

 • оцінювати доцільність реалізації інвестиційних проєктів, ранжувати їх за критеріями дохідності

1. Фінансова система підприємства. Особливості ІТ компаній

 • Логіка руху фінансових ресурсів

 • Організація фінансової системи для підвищення керованості підприємством

 • Учасники процесу прийняття фінансових рішень

 • Фінансова структура підприємства, види її елементів

 

2. Інформація у фінансовій звітності підприємства. Основні фінансові терміни система

 • Форма, зміст і принципи складання звіту про прибутки і збитки (Profit&Loss Statement). Витрати на R&D

 • Форма, зміст і принципи складання балансу (Balance Sheet). Нематеріальні активи, програмне забезпечення, сайти, оренда

 • Форма зміст і принципи складання звіту про рух грошових коштів (Statement of Cash Flows)

 • Як читати фінансові звіти

 • Основні терміни та поняття у сфері управління фінансами

3. Основні інструменти фінансового аналізу. Аналіз ІТ компанії (Google, Facebook...)

 • Методологія фінансового аналізу

 • Постатейний аналіз звіту про прибутки і збитки, балансу і звіту про рух грошових коштів

 • Фінансові коефіцієнти

 • Оцінка фінансового стану підприємства

 • Техніка експрес-діагностик

 

4. Управління оборотними засобами, дебіторською заборгованістю та резервами

 • Склад і структура оборотних засобів підприємства

 • Операційний і фінансовий цикли

 • Розрахунок необхідних оборотних засобів для фінансового циклу

 • Управління грошовим оборотом підприємства

 • Кредиторська заборгованість чи комерційний кредит:

  • порівняльний аналіз вигідності

  • вартість комерційного кредиту

 • Управління дебіторською заборгованістю:

  • кредитна політика

  • знижки при терміновій оплаті

  • контроль за станом дебіторської заборгованості

 • Управління коштами для формування резервів на утримання персоналу та робочих місць

 

5. Логіка управління витратами. Основні формули ухвалення рішень в управлінні витратами

 • Класифікація витрат для управлінських рішень, контролю і регулювання

 • Постійні та змінні витрати

 • Аналіз «витрати – обсяг – прибуток»

 • Значення інформації про витрати для прийняття різноманітних рішень в бізнесі

 • Використання даних щодо витрат у процесі планування діяльності

 

6. Фінансове планування і бюджетування

 • Види бюджетів і їх особливості:

  • бюджет продажів

  • бюджет закупівель

  • бюджет комерційних витрат

  • бюджет загальногосподарських витрат

  • бюджет підрозділів

 

7. Структура і системи бюджетування

 • Складання фінансових бюджетів:

  • прибутків і збитків

  • грошових потоків

  • бюджет інвестицій

 • Розробка головного бюджету і взаємозв’язок його елементів

 

8. Вартість грошей у часі. Оцінка інвестицій управління

 • Термін окупності інвестицій

 • Дисконтований термін окупності

 • Чиста приведена вартість

 • Внутрішня норма рентабельності

Програма

Резюме тренера

Ольга Пестрецова-Блоцька – PhD з економіки, доцент, експерт з операційного, організаційного розвитку компаній і фінансового аналізу, сертифікований бізнес-тренер, CEO консалтингової компанії «Центр бізнес-технологій ТОТ», співавтор економічного бестселера «Бізнес-економіка: 9Z».

Консультант Європейського Банку Реконструкції і розвитку щодо організаційного та процесного розвитку малого і середнього бізнесу.

Впровадженні консалтингові проєкти за даним напрямом: внутрішній фінансовий аудит; супровід виходу IT компаній на IPO; оцінка вартості компанії; постановка системи оперативного фінансового обліку; постановка систем управлінського обліку і бюджетування та багато інших. 

Ольга Пестрецова-Блоцька
bottom of page