top of page

Бізнес-ігри

Бізнес-ігри від Центру бізнес-технологій ТОТ – це інтерактивні моделі, що базуються на реальних процесах і максимально наближені до умов реального бізнесу, ринків і прийняття рішень

Центр бізнес-технологій ТОТ проводить прикладні й актуальні бізнес-ігри

Формат симуляції реальності дозволяє поринути у практику справжньої діяльності та розвинути компетенції управління компанією, побудови стратегії, вирішення тактичних і операційних завдань, покращити комунікативні навички.

Ефективний ланцюжок поставок.jpg

Побудова ефективного ланцюжка поставок

формування оптимального логістичного ланцюжка у ролях заводу-виробника, дистриб’ютора і роздрібного магазину

Ціль: навчитись ефективно взаємодіяти з усіма учасниками ланцюжка поставок для забезпечення стабільного та якісного руху товарів, обирати і впроваджувати оптимальні моделі матеріального потоку

Компетенції і навички, які ви розвиваєте:

 • ефективне управління матеріальними й інформаційними потоками

 • прогнозування попиту і розрахунок на його основі обсягів запасів і величини пов’язаних витрат

 • розуміння та використання сильних і слабких сторін тягнучої (pull) і штовхаючої (push) моделей матеріального потоку

 • управління тривалістю функціонального циклу закупівель

 • синхронізація процесів у ланцюжку поставок

 • управління змінами й формування інтеграційних механізмів взаємодії з усіма учасниками каналу товаропотоку

m-b-m-ZzOa5G8hSPI-unsplash.jpg

Стратегія розвитку бізнесу, фактори бізнес-стратегії

розробка довгострокового плану дій уявного підприємства на висококонкурентному ринку, враховуючи наявні обмеження

Ціль: навчитись визначати ключові економічні фактори, які впливають на ефективність розвитку компанії, управляти цими факторами і формувати стратегію, що забезпечить високі результати у майбутньому.

Компетенції і навички, які ви розвиваєте:

 • формування стратегії і тактики розвитку бізнесу

 • розуміння ринкового позиціювання (власного і конкурентів)

 • управління ціною та витратами на маркетинг

 • прогнозування попиту та розрахунок обсягів виробництва

 • розрахунок точки беззбитковості, її використання для ціноутворення і планування витрат на рекламу

 • освоєння тактики конкурентної боротьби та формування конкурентних стратегій

 • визначення основних фінансових результатів діяльності підприємства

photo-1571633104989-74242bbc2b2e.webp

Робінзон

розуміння обмеженості ресурсів на безлюдному острові, вміння їх ефективно планувати, розподіляти і використовувати

Ціль: навчитись управляти обмеженими ресурсами, у тому числі балансувати поточне споживання і заощадження на майбутній розвиток, для досягнення поставленої мети в умовах ризику й невизначеності

Компетенції і навички, які ви розвиваєте:

 • постановка задач і цілепокладання

 • оцінка сприятливих можливостей і ризиків з урахуванням ступеню ймовірності їх настання

 • реагування на зміни зовнішнього середовища та форс-мажори

 • визначення пріоритетів і управління досягненням результатів

 • прийняття раціональних економічних рішень

 • вміння знаходити баланс між початковими інвестиціями та поточними витратами

 • стресостійкість, сприйняття ризику

 • вміння бачити перспективу й одночасно бути уважними до деталей

bottom of page