top of page

Облік витрат за процесами (Activity Based Costing). Обґрунтоване скорочення витрат

Відкритий тренінг

Місце проведення: м. Київ, вул. Еспланадна, (конференц-зал ТОТ)

Група: учасники з різних компаній

Програма: стандартна

10 700 грн*

Корпоративний формат

Місце проведення:  ваша територія

Група: учасники вашої компанії

Програма: адаптується та узгоджується із вами

Уточнюйте*

*При замовленні із сайту знижка 7% від вказаної ціни

*Вартість корпоративного формату уточнюйте у менеджера з продажів

Про тренінг

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Тривалість: 2 дні (16 годин)

Напрям навчання:

Фінанси

Мова: українська, російська

Після закінчення навчання кожен учасник отримує іменний сертифікат

Бонуси

 • розв’язки завдань

 • перелік літератури на тему тренінгу

 • Положення про систему управлінського обліку

 • норми часу на виконання різних функцій на підприємстві

 • робочий Excel-файл «Аналіз витрат», призначений для аналізу витрат методом регресійного аналізу

 • консалтинговий супровід протягом двох тижнів після закінчення тренінгу

Опис

Тренінг Облік витрат за процесами ABC.jp

Кому:

менеджерам, відповідальним за ефективність свого відділу, департаменту чи підрозділу, спеціалістам з операційної ефективності, внутрішнім аудиторам і контролерам,  керівникам і провідним фахівцям фінансово-економічних служб, фінансовим аналітикам, головним бухгалтерам, власникам малого та середнього бізнесу.

Ціль бізнес-тренінгу:

удосконалити знання в області управлінського обліку витрат, отримати навички застосування методу Activity Based Costing і грамотного скорочення витрат у різних підрозділах підприємства.

 

Після проходження тренінгу ви навчитесь:

 • використовувати інформаційні потоки для прийняття оптимальних управлінських рішень щодо скорочення витрат

 • вибудовувати комплексну систему управлінських витрат на вашому підприємстві

 • ідентифікувати бізнес-процеси підприємства й оперувати методом розрахунку витрат за процесами

 • проводити аналіз трудомісткості робіт

 • виконувати нормування праці співробітників

 • розраховувати чисельність співробітників, планувати вивільнення і додаткову потребу в персоналі

 • грамотно знижувати витрати без погіршення результатів діяльності компанії

1. Організація системи обліку та контролю за витрачанням ресурсів підприємства

 • Інформаційні потоки на підприємстві в системах контролінгу й управління витратами

 • Критерії прийняття управлінських рішень щодо скорочення витрат

 • Диференціальний аналіз і релевантна інформація при прийнятті рішень щодо скорочення витрат

 • Стратегічний аналіз й інструменти стратегічного контролінгу

 • Система процесного управління

 

2. Управлінський облік витрат як основа контролю за витрачанням ресурсів підприємства

 • Класифікація витрат в управлінському обліку (прямі і непрямі витрати, змінні і постійні витрати)

 • Системи управлінського обліку витрат: розрахунок повних (Absorption Costing) і змінних витрат (Direct Costing)

 • Побудова комплексної системи управлінського обліку витрат (розрахунок витрат за статтями, за центрами відповідальності і по продуктах)

 • Методи розподілу непрямих витрат

 • Метод розрахунку сум покриття (Marginal Costing) як інструмент ефективного управління витратами

 

3. Метод розрахунку витрат по процесах (Activity Based Costing)

 • Розподіл відповідальності за витрати між:

  • напрямками бізнес-одиниць

  • підрозділами

  • бізнес-процесами і функціями

 • Ідентифікація бізнес-процесів підприємства

 • Виробничий, технологічний і трудовий процес. Структура виробничої операції

 • Процес створення доданої вартості. Побудова карти бізнес-процесів

 

4. Аналіз трудомісткості робіт

 • Витрати робочого часу та їх класифікація

 • Методи нормування праці та їх класифікація

 • Економіко-статистичні методи, використовувані при нормуванні праці

 • Структура норми часу та розрахунок її елементів

 • Обслуговування трудомісткості робіт з урахуванням кількох зон обслуговування

 

5. Розрахунок потреби в персоналі

 • Планування чисельності працівників підприємства за категоріями співробітників

 • Побудова матриці завантаження персоналу з урахуванням розподілу обов’язків і графіка змін

 • Планування вивільнення та додаткової потреби в персоналі

 

6. Скорочення витрат в різних підрозділах підприємства

 • Критерії оцінки діяльності підрозділів підприємства

 • Скорочення витрат на виробництві

 • Скорочення комерційних витрат, витрат у маркетингу / збуті

 • Контролінг у сфері постачання, транспортування та складського господарства

 • Скорочення витрат на оплату праці без зниження мотивації персоналу та якості виконуваних робіт

Програма

Резюме тренера

Ольга Пестрецова-Блоцька – PhD з економіки, доцент, експерт з операційного, організаційного розвитку компаній і фінансового аналізу, сертифікований бізнес-тренер, CEO консалтингової компанії «Центр бізнес-технологій ТОТ», співавтор економічного бестселера «Бізнес-економіка: 9Z».

Консультант Європейського Банку Реконструкції і розвитку щодо організаційного та процесного розвитку малого і середнього бізнесу.

Впровадженні консалтингові проєкти за даним напрямом: внутрішній фінансовий аудит; супровід виходу IT компаній на IPO; оцінка вартості компанії; постановка системи оперативного фінансового обліку; постановка систем управлінського обліку і бюджетування та багато інших. 

Ольга Пестрецова-Блоцька
bottom of page