top of page

Фінансовий менеджмент для керівників-нефінансистів

Відкритий тренінг

Місце проведення: м. Київ, вул. Еспланадна, (конференц-зал ТОТ)

Група: учасники з різних компаній

Програма: стандартна

10 700 грн*

Корпоративний формат

Місце проведення:  ваша територія

Група: учасники вашої компанії

Програма: адаптується та узгоджується із вами

Уточнюйте*

*При замовленні із сайту знижка 7% від вказаної ціни

*Вартість корпоративного формату уточнюйте у менеджера з продажів

Про тренінг

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Тривалість: 2 дні (16 годин)

Напрям навчання:

Фінанси

Мова: українська, російська

Після закінчення навчання кожен учасник отримує іменний сертифікат

Бонуси

 • розв’язки завдань

 • перелік літератури з фінансів

 • приклади бюджетів компанії

 • робочий Excel-файл «Система оцінки діяльності підприємства», призначений для аналізу діяльності підприємства за останні п'ять років

 • робочий Excel-файл «Непрямий метод Cash Flow», призначений для перевірки правильності складання основних фінансових звітів (Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів) за допомогою формування звіту про рух грошових коштів непрямим методом

 • консалтинговий супровід протягом двох тижнів після закінчення тренінгу

Опис

Тренінг Фінансовий менеджмент для нефінансистів

Кому:

всім керівникам, націленим на ефективність, незалежно від рівня посади та сфери діяльності, для вдосконалення професійних компетенцій, а також фінансовим аналітикам і спеціалістам зі стратегічного планування, власникам бізнесу

Ціль бізнес-тренінгу:

ознайомитись із основними положеннями фінансового менеджменту, принципами складання звітності та бюджету компанії, отримати навички аналізу фінансової інформації й ефективного управління фінансовими потоками

 

Після проходження тренінгу ви навчитесь:

 • орієнтуватись у фінансовій структурі підприємства, оцінювати вплив окремого напрямку діяльності на фінансові потоки всієї компанії

 • розуміти основні фінансові звіти, виділяти ключову інформацію та робити висновки щодо результативності й ефективності підприємства

 • проводити детальний фінансовий аналіз та використовувати його результати для прийняття управлінських рішень

 • управляти фінансовими потоками, планувати і забезпечувати необхідні обігові кошти з урахуванням цільового рівня прибутковості та ліквідності, підтримувати оптимальний рівень запасів, дебіторської та кредиторської заборгованостей

 • ефективно управляти витратами

 • грамотно складати бюджети і зводити їх в єдину логічну систему

 • здійснювати управлінський облік та бюджетний контроль

 • оцінювати доцільність реалізації інвестиційних проєктів

1. Фінансова система підприємства

 • Логіка руху фінансових ресурсів

 • Організація фінансової системи для підвищення керованості підприємством

 • Учасники процесу прийняття фінансових рішень

 • Фінансова структура підприємства, види її елементів:

  • місця виникнення затрат;

  • центри фінансового обліку;

  • центри відповідальності

 • Практика побудови фінансової структури українських компаній

2. Інформація у фінансовій звітності підприємства

 • Форма, зміст і принципи складання основних фінансових звітів:

  • Звіт про прибутки та збитки (P&L, Profit and Loss Statement)

  • Баланс (Statement of Financial Position)

  • Звіт про рух грошових коштів (Statement of Cash Flows)

 • Як читати фінансові звіти

 • Основні терміни та поняття у сфері управління фінансами

3. Основні інструменти фінансового аналізу

 • Методологія і базис

 • Постатейний аналіз звіту про прибутки і збитки, балансу і звіту про рух грошових коштів

 • Фінансові коефіцієнти

 • Оцінка фінансового стану підприємства

 • Техніка експрес-діагностики

4. Управління оборотними засобами, дебіторською заборгованістю і товарно-матеріальними запасами

 • Склад і структура оборотних засобів підприємства

 • Операційний і фінансовий цикли

 • Розрахунок необхідних оборотних засобів для фінансового циклу

 • Управління грошовим оборотом підприємства

 • Кредиторська заборгованість чи комерційний кредит:

  • порівняльний аналіз вигідності

  • вартість комерційного кредиту

 • Управління дебіторською заборгованістю:

  • кредитна політика

  • знижки при терміновій оплаті

  • контроль за станом дебіторської заборгованості

 • Управління запасами:

  • типові рішення щодо запасів

  • оптимізація витрат, пов’язаних з управлінням товарно-матеріальними запасами

  • нормування запасів

5. Логіка управління витратами

 • Класифікація витрат для визначення собівартості, фінансових результатів

 • Класифікація витрат для управлінських рішень, контролю та регулювання

 • Розподіл прямих і накладних витрат; розподіл прямих витрат за цільовими напрямами

6. Основні формули прийняття рішень в управлінні затратами

 • Аналіз «витрати – обсяг – прибуток»

 • Значення інформації про витрати для прийняття різноманітних рішень в бізнесі

 • Використання даних щодо витрат у процесі планування діяльності

7. Фінансове планування і бюджетування

 • Види бюджетів і їх особливості:

  • бюджет продажів

  • бюджет закупівель

  • бюджет комерційних витрат

  • бюджет загальногосподарських витрат

  • бюджет підрозділів

8. Структура і системи бюджетування

 • Складання фінансових бюджетів:

  • прибутків і збитків

  • грошових потоків

  • бюджет інвестицій

 • Розробка головного бюджету і взаємозв’язок його елементів

9. Вартість грошей у часі. Оцінка інвестицій

 • Термін окупності інвестицій

 • Дисконтований термін окупності

 • Чиста приведена вартість

 • Внутрішня норма рентабельності

Програма

Резюме тренера

Ольга Пестрецова-Блоцька – PhD з економіки, доцент, експерт з операційного, організаційного розвитку компаній і фінансового аналізу, сертифікований бізнес-тренер, CEO консалтингової компанії «Центр бізнес-технологій ТОТ», співавтор економічного бестселера «Бізнес-економіка: 9Z».

Консультант Європейського Банку Реконструкції і розвитку щодо організаційного та процесного розвитку малого і середнього бізнесу.

Впровадженні консалтингові проєкти за даним напрямом: внутрішній фінансовий аудит; супровід виходу IT компаній на IPO; оцінка вартості компанії; постановка системи оперативного фінансового обліку; постановка систем управлінського обліку і бюджетування та багато інших. 

Ольга Пестрецова-Блоцька
bottom of page