top of page

Фінанси для топ-менеджерів

Відкритий тренінг

Місце проведення: м. Київ, вул. Еспланадна, (конференц-зал ТОТ)

Група: учасники з різних компаній

Програма: стандартна

10 700 грн*

Корпоративний формат

Місце проведення:  ваша територія

Група: учасники вашої компанії

Програма: адаптується та узгоджується із вами

Уточнюйте*

*При замовленні із сайту знижка 7% від вказаної ціни

*Вартість корпоративного формату уточнюйте у менеджера з продажів

Про тренінг

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Тривалість: 2 дні (16 годин)

Напрям навчання:

Фінанси

Мова: українська, російська

Після закінчення навчання кожен учасник отримує іменний сертифікат

Бонуси

 • розв’язки завдань

 • перелік літератури з фінансів

 • приклади Фінансових моделей

 • приклади всіх бюджетів підприємства

 • робочий Excel-файл «Система оцінки діяльності підприємства», призначений для аналізу діяльності підприємства за останні п'ять років

 • робочий Excel-файл «Непрямий метод Cash Flow», призначений для перевірки правильності складання основних фінансових звітів (Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів) за допомогою формування звіту про рух грошових коштів непрямим методом

 • робочий Excel-файл «Прогнозування продажів», призначений для отримання прогнозного рівня продажів шістьма методами прогнозування

 • консалтинговий супровід протягом двох тижнів після закінчення тренінгу

Опис

Тренінг Фінанси для топ-менеджерів.jpg

Кому:

топ-менеджерам і власникам бізнесу.

Ціль бізнес-тренінгу:

опанувати багатогранне баченням фінансових потоків й індикаторів діяльності підприємства, ознайомиться з сучасними підходами в управлінні корпоративним фінансами для забезпечення комплексного довгострокового розвитку підприємства.

 

Після проходження тренінгу ви навчитесь:

 • розуміти основні положення корпоративних фінансів, у тому числі концепцію створення та максимізації вартості компанії

 • використовувати інструменти управління фінансами

 • орієнтуватися у фінансовій структурі підприємства та системі управлінського обліку

 • оцінювати стратегічне положення вашого підприємства, прогнозувати його майбутню діяльність

 • розуміти взаємозв’язок структури капіталу та динаміки зростання компанії

 • аналізувати ефективність використання ресурсів підприємства

 • управляти витратами й оборотним капіталом

 • застосовувати бюджетне планування як інструмент управління розвитком підприємства

 • більш ефективно приймати управлінські рішення, ґрунтуючись на результатах стратегічного й операційного аналізу і використовуючи релевантну для конкретних цілей інформацію

 • застосовувати вартісне мислення як елемент корпоративної культури, орієнтованої на максимізацію вартості підприємства

1. Управління корпоративними фінансами

 • Основні цілі бізнесу та цілі сучасного фінансового менеджменту

 • Цілі основних учасників бізнесу: власників, менеджменту і співробітників

 • Максимізація вартості – як головна фінансова мета компанії, її співвідношення з іншими цілями

 • Підходи до оцінки: капіталізація доходів, дисконтування майбутніх грошових потоків, оціночні мультиплікатори, вартість активів

 • Моделі створення вартості залежно від виду діяльності й етапу життєвого циклу підприємства, дії зовнішніх ринкових факторів (у тому числі кризи)

 • Кількісний вимір стратегії підприємства на основі збалансованої системи показників. Фінансова модель діяльності компанії

 • Інструменти управління фінансами компанії

2. Організація управління корпоративними фінансами

 • Організаційна структура фінансово-економічної служби

 • Інформаційне середовище фінансового менеджменту

 • Взаємодія бухгалтерського й управлінського обліку

 • Фінансові транзакції й основні управлінські фінансові звіти

 • Модель структури даних для системи управлінського обліку

 • Структура звітів управлінського фінансового обліку

 • Склад звітів у системі автоматизації управлінського фінансового обліку

 

3. Прогнозування майбутньої діяльності підприємства

 • Оцінка стратегічного стану компанії

 • Формування схеми факторів вартості компанії

 • Розробка сценаріїв

 • Аналіз причинно-наслідкових ланцюжків

 • Постатейний прогноз

 • Оцінка вартості з урахуванням внутрішніх покращень

 • Оцінка вартості з урахуванням зовнішніх покращень

 • Оцінка багатопрофільної компанії

 

4. Формування капіталу компанії

 • Власний і позиковий капітал. Основні джерела фінансування бізнесу та їх особливості

 • Вартість капіталу та вартість бізнесу. Зв’язок із фінансовою стратегією. Як взаємопов’язані між собою структура капіталу та динаміка зростання компанії

 • Максимізація прибутку та збільшення вартості бізнесу: як поєднати

 

5. Управління витратами й оборотними активами

 • Класифікація й управління витратами. Аналіз структури й обсягів витрат

 • Управління оборотним капіталом підприємства: товарними запасами та дебіторською заборгованістю. Фінансові показники та коефіцієнти для аналізу якості управління оборотним капіталом компанії

 • Управління грошовими потоками, доходами та витратами в бізнесі

 • Структура та форма:

  • Звіту про рух грошових коштів

  • Звіту про фінансові результати

 • Побудова й аналіз управлінського балансу. Взаємозв’язок управлінського балансу й управління вартістю бізнесу

 • Основні групи фінансово-економічних показників і коефіцієнтів

 • Міжнародні стандарти оцінки бізнесу

 • Економічна додана вартість (EVA) і мотивація топ-менеджерів

 

6. Аналіз ефективності використання ресурсів підприємства

 • Методика аналізу ефективності використання ресурсів підприємства

 • Ефективність використання ресурсів: фінансових, матеріальних, капітальних, людських, часу

 

7. Методи прийняття управлінських рішень

 • Критерії прийняття управлінських рішень

 • Диференційний аналіз та релевантна інформація при прийнятті рішень

 • Стратегічний аналіз і його інструменти

 • Оперативний аналіз і його інструменти

 • Ключові фактори для ухвалення рішень щодо:

  • трудових ресурсів

  • комерційних витрат

  • логістичних витрат

8. Бюджетне планування як інструмент управління розвитком підприємства

 • Принципи складання бюджетів, проведення порівняння «план/факт» і аналізу відхилень

 • Поняття «гнучкого» і «жорсткого» бюджету. Аналіз «план/факт». «Ковзне» бюджетування

 • Контроль за виконанням бюджету. План-факторний аналіз відхилень. Пошук необхідних ресурсів для зменшення відхилень

 • Використання нормативних витрат: види, розрахунок і аналіз нормативів; зв’язок KPI, бюджетів витрат і нормативів, нормативний облік (Standard Costing)

 

9. Оцінка інтелектуальної власності підприємства

 • Визначення декількох ключових сфер компетенції

 • Розбивка ключових сфер за видами нематеріальних активів

 • Перевірка на додаткову цінність

 • Перевірка на конкурентоспроможність, потенціал, довговічність, стійкість

 

10. Оцінка вартості підприємства як технологія узгодження цілей підприємства та співробітників

 • Оцінка вартості підприємства та власної вартості

 • Менеджер, орієнтований на вартість

 • Вартісне мислення

 • Компенсаційні схеми винагороди на основі показників вартості підприємства

 • Управління корпоративними фінансами

Програма

Резюме тренера

Ольга Пестрецова-Блоцька – PhD з економіки, доцент, експерт з операційного, організаційного розвитку компаній і фінансового аналізу, сертифікований бізнес-тренер, CEO консалтингової компанії «Центр бізнес-технологій ТОТ», співавтор економічного бестселера «Бізнес-економіка: 9Z».

Консультант Європейського Банку Реконструкції і розвитку щодо організаційного та процесного розвитку малого і середнього бізнесу.

Впровадженні консалтингові проєкти за даним напрямом: внутрішній фінансовий аудит; супровід виходу IT компаній на IPO; оцінка вартості компанії; постановка системи оперативного фінансового обліку; постановка систем управлінського обліку і бюджетування та багато інших. 

Ольга Пестрецова-Блоцька
bottom of page