top of page

Економіка управління людськими ресурсами

Відкритий тренінг

Місце проведення: м. Київ, вул. Еспланадна, (конференц-зал ТОТ)

Група: учасники з різних компаній

Програма: стандартна

10 700 грн*

Корпоративний формат

Місце проведення:  ваша територія

Група: учасники вашої компанії

Програма: адаптується та узгоджується із вами

Уточнюйте*

*При замовленні із сайту знижка 7% від вказаної ціни

*Вартість корпоративного формату уточнюйте у менеджера з продажів

Про тренінг

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Тривалість: 2 дні (16 годин)

Напрям навчання:

Управління персоналом

Мова: українська, російська

Після закінчення навчання кожен учасник отримує іменний сертифікат

Бонуси

 • розв’язки завдань

 • перелік літератури на тему управління людськими ресурсами

 • приклади стандартів і регламентів управління людськими ресурсами підприємства

 • норми часу виконання різних робіт

 • робочий Excel-файл «Система оцінки робіт співробітників підприємства», призначений для аналізу ефективності та завантаження співробітників підприємства

 • консалтинговий супровід протягом двох тижнів після закінчення тренінгу

Опис

Тренінг Економіка управління людськими р

Кому:

HR-спеціалістам, HR-менеджерам і HR-бізнес-партнерам, економістам з планування операційних і HR-бюджетів, менеджерам з оптимізації процесів і нормування праці, а також спеціалістам, залученим до проєктів автоматизації функції HR, власникам бізнесу.

Ціль бізнес-тренінгу:

навчитися вибудовувати ефективну систему управління людським капіталом для забезпечення високої результативності, якості, конкурентних переваг і стабільного розвитку бізнесу.

 

Після проходження тренінгу ви навчитесь:

 • аналізувати показники ефективності використання людських ресурсів

 • розраховувати чисельність співробітників, планувати вивільнення і додаткову потребу в персоналі

 • оптимізувати залучення людських ресурсів

 • проводити аналіз трудомісткості робіт і виконувати їх нормування, збільшувати продуктивність праці співробітників

 • застосовувати принципи матеріального стимулювання в системі мотивації персоналу

 • ефективно організувати систему бюджетування всіх елементів функції управління персоналом на вашому підприємстві

 • аргументовано захищати HR-бюджети перед бюджетним комітетом і акціонерами

1. Аналіз ефективності використання людських ресурсів (Human Resources, HR)

 • Ефективність використання людських ресурсів підприємства, методика її аналізу

 • Ефективність витрачання часу

 • Оптимізація залучення трудових ресурсів

 • Скорочення витрат на оплату праці без зниження мотивації та погіршення якості виконуваних завдань

 • Людський і організаційний капітал компанії, людські активи

 

2. Процес управління показниками праці

 • Ключові види діяльності

 • Обзори й оцінка показників в області HR

 • Показники ефективності використання людських ресурсів для різних типів підрозділів – основних бізнес-процесів, допоміжних, інфраструктурних, управлінських

 • Аналіз причино-наслідкових зв’язків ланцюжка бізнес-процесів компанії

 

3. Планування чисельності персоналу

 • Планування обсягу робіт

 • Бізнес-процеси: ідентифікація, постійне вдосконалення та реінжиніринг, організація

 • Роботи: структура, одиниці обліку та виміру, оцінка

 • Класифікація та характеристика трудових рухів, дій і прийомів

 • Затрати робочого часу та їх класифікація

 • Оцінка продуктивності праці

 • Розрахунок чисельності

 • Побудова матриці завантаження співробітників з урахуванням розподілу обов’язків і графіку змін

 • Планування вивільнення і додаткової потреби у персоналі

 • Розвиток працівників, кадровий резерв

 

4. Методи вивчення процесів і затрат робочого часу

 • Фотографія робочого часу. Хронометраж і його різновиди

 • Досвід підприємств в організації хронометражних спостережень

 • Методики збору інформації, формування схем процесів, перевірка коректності й адекватності, документування моделей процесів

 • Обробка результатів вимірювань

 • Апробація та впровадження норм

 • Пошук причин неефективності робіт

 • Усунення вузьких місць, покращення процесів

5. Нормування праці за окремими видами діяльності

 • Технології нормування для:

  • бухгалтерів

  • економістів

  • інженерів і конструкторів

  • програмістів і системних адміністраторів

  • дизайнерів

  • маркетологів

6. Оцінка персоналу (Assessment). Вимірювання мотивації

 • Мотиваційний менеджмент

 • Методи оцінювання персоналу, мотивації та лояльності

 • Розробка метрик та вимірювань управління людськими ресурсами в систему:

  • оцінки персоналі

  • лояльності та мотивації

  • управлінського обліку та бюджетування

 • Оцінка діяльності компанії на основі управління продуктивністю працівників

 • KPI робочого місця (key performance indicators – ключові показники ефективності)

7. Гроші як стимул: стратегія матеріальної винагороди

 • Мотиваційне значення грошей

 • Вплив норм праці на мотивацію

 • Практичне застосування мотиваційних теорій в системах оплати праці

 • Способи матеріальної винагороди. Практичне використання

 • Системи оплати, постійна та змінна частини

 • Соціальні пакети. Компенсаційний пакет, вибір складових, критерії формування

 • Розробка системи стимулів з урахуванням загального результату підприємства, ефективності окремих підрозділів та індивідуальних досягнень співробітників

 • Форми компенсацій і соціальних пакетів на прикладі провідних світових і українських компаній

 • Довгострокова мотивація ключових працівників

 • Приклад розрахунку командного бонусу

 • Внутрішня мотивація на основі особистісних характеристик і зовнішньої фінансової відповідальності

 • Внутрішній ринок підприємства

 

8. Основні фактори, що впливають на HR-бюджет

 • Методики формування бюджетів

 • Розподіл витрат HR-функції на змінні та постійні

 • Внутрішні індикатори планування витрат HR-підрозділів

 • Облік результатів:

  • оцінки й атестації співробітників

  • попереднього оцінювання

  • вимірювання мотивації

 • Аналіз статистики по KPI

 • Зовнішні показники планування витрат HR-підрозділів

 • Бенчмаркінг нормативів показників по персоналу

 • Моніторинг ринку послуг

 • Бюджетна матриця, взаємозв’язок бюджету HR та інших відділів і департаментів

 • HR-підрозділ як центр фінансової відповідальності

 

9. Бюджет управління персоналом

 • Основні розділи бюджету HR-підрозділу:

  • чисельність персоналу – бюджети підбору й адаптації

  • розвиток і навчання

  • оцінка й атестація

  • оплата праці та винагорода, матеріальне стимулювання

  • корпоративні заходи

  • управлінські витрати

 

10. Обґрунтування фінансування при прийнятті управлінських рішень

 • Підготовка зведеного бюджету HR-департаменту

 • Захист бюджету перед бюджетним комітетом і акціонерами

 • Взаємозв’язок стратегії фірми та стратегії HR

 • Особливості доопрацювання планових витрат: заповнення форм з урахуванням зауважень і лімітів

 • Аналіз і контроль виконання бюджету HR

Програма

Резюме тренера

Ольга Пестрецова-Блоцька – PhD з економіки, доцент, експерт в області управлінського консалтингу й організаційного розвитку, навчалася за програмою Human Resource Management Standards for SMEs, сертифікований бізнес-тренер, CEO консалтингової компанії «Центр бізнес-технологій ТОТ».

Консультант Європейського Банку Реконструкції і розвитку щодо організаційного та процесного розвитку малого і середнього бізнесу.

Впровадженні консалтингові проєкти за даним напрямом: формування бізнес-команд, розробка та впровадження системи економічної мотивації персоналу; оцінка й аудит персоналу; оптимізація організаційних структур і чисельності співробітників підприємства; побудова систем оплати праці та багато інших. 

Ольга Пестрецова-Блоцька
bottom of page