top of page

Управлінський облік і бюджетування

Відкритий тренінг

Місце проведення: м. Київ, вул. Еспланадна, (конференц-зал ТОТ)

Група: учасники з різних компаній

Програма: стандартна

10 700 грн*

Корпоративний формат

Місце проведення:  ваша територія

Група: учасники вашої компанії

Програма: адаптується та узгоджується із вами

Уточнюйте*

*При замовленні із сайту знижка 7% від вказаної ціни

*Вартість корпоративного формату уточнюйте у менеджера з продажів

Про тренінг

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Тривалість: 2 дні (16 годин)

Напрям навчання:

Фінанси

Мова: українська, російська

Після закінчення навчання кожен учасник отримує іменний сертифікат

Бонуси

 • розв’язки завдань

 • перелік літератури на тему тренінгу

 • Положення про бюджетування

 • Положення про управлінський облік

 • приклади форм основних бюджетів компанії

 • приклад Структури бюджетів для виробничого та дистриб’юторського підприємств

 • приклад Фінансової структури компанії

 • робочий Excel-файл «Прогнозування продажів», призначений для отримання прогнозного рівня продажів шістьма методами прогнозування

 • робочий Excel-файл «Аналіз витрат», призначений для аналізу витрат методом регресійного аналізу

 • консалтинговий супровід протягом двох тижнів після закінчення тренінгу

Опис

Тренінг Управлінський облік і бюджетуван

Кому:

менеджерам середнього і топ-рівнів, керівникам фінансових підрозділів, головним бухгалтерам, співробітникам фінансово-економічних служб, власникам малого та середнього бізнесу

Ціль бізнес-тренінгу:

отримати навички управління фінансовими потоками підприємства, впровадження і ведення управлінського обліку на практиці;  опанувати тонкощі бюджетного процесу, у тому числі навчитись формувати бюджети усіх рівнів, контролювати їх виконання і досягати поставлених цілей

 

Після проходження тренінгу ви навчитесь:

 • орієнтуватись у фінансовій структурі та фінансових потоках всієї компанії

 • організовувати ефективний обіг, збір, збереження і аналіз фінансової та управлінської інформації

 • систематизувати інформацію про витрати і використовувати її для прийняття рішень щодо діяльності компанії

 • розуміти принципи ціноутворення, прогнозувати витрати і прибуток

 • формувати та консолідувати бюджети різних рівнів, враховуючи специфіку підприємства і окремих департаментів

 • контролювати поточну діяльність за допомогою системи бюджетів, виявляти фактичні відхилення від плану та їх можливі причини

 • вимірювати результати діяльності всього підприємства та вклад окремих підрозділів на основі ключових показників ефективності (KPIs)

 • розуміти та розвивати мотивацію центрів відповідальності для досягнення цілей компанії

1. Фінансова система підприємства

 • Логіка руху фінансових ресурсів

 • Організація фінансової системи для підвищення керованості підприємством

 • Учасники процесу прийняття фінансових рішень

 • Основні терміни та поняття у сфері управління фінансам

 

2. Як організувати управлінський облік

 • Фінансова структура підприємства

 • Принципи визначення центрів витрат, доходів і прибутку

 

3. Класифікація витрат

 • Класифікація витрат для визначення собівартості, фінансових результатів, управлінських рішень, контролю і регулювання

 

4. Використання даних собівартості для прогнозування витрат і прибутку

 • Аналіз беззбитковості

 • Ціноутворення

 • Планування прибутку

 • Операційний важіль

 • Аналіз залежності «витрати – обсяг – прибуток»

 • Політика ціноутворення в залежності від стратегічної позиції підприємства

 

5. Розподіл відповідальності за витратами

 • Розподіл відповідальності за витрати між:

  • напрямками бізнесу

  • підрозділами

 • Бюджетна система підприємства як інструмент розподілу і закріплення відповідальності за витрати

 

6. Планування та бюджетування на підприємстві

 • Види бюджетів: операційний, генеральний

 • Спеціальні та допоміжні бюджети

 • Форма надання бюджету

 • Процеси і процедури бюджетування

 • Формування бюджету «знизу вгору» і «зверху вниз»

 • Звітність та документообіг з бюджетування

 

7. Фінансова модель основних бюджетів

 • Бюджетування діяльності:

  • продажів

  • комерційних витрат

  • закупівель

  • складу

  • оплати праці

  • транспортних витрат

  • адміністративних витрат

  • податків

  • інвестицій і капітальних вкладень

 • Моделі фінансових бюджетів

 • Використання нормативних витрат: види нормативів, розрахунок і аналіз нормативів

 

8. Практика складання бюджету

 • Складання бюджету дистриб’юторської компанії

 • Особливості складання бюджету торгового підприємства

 • Бюджетування окремих підрозділів підприємства: департаментів маркетингу, продажів, закупівель, IT департаменту, виробничого, транспортного відділів, складу, філії

 

9. Управлінський облік і бюджетний контроль

 • Поняття «гнучкого» та «жорсткого» бюджету

 • «Ковзне» бюджетування

 • Контроль за виконанням бюджету

 • План-факторний аналіз відхилень

 • Механізми і процедури дій по бюджетним відхиленням

 • Зв’язок KPI, бюджетів витрат і нормативів

 

10. Основні інструменти фінансового аналізу, що відображають ключовий результат діяльності підприємства

 • Критерії оцінки діяльності підрозділів

 • Основні фінансові коефіцієнти, що відображають ключовий результат діяльності підприємства

 • Вимірювання результатів діяльності підрозділу в загальному результаті діяльності підприємства

 

11. Психологічні та кадрові проблеми в управлінні витратами, впровадженні бюджетування та контролінгу

 • Внутрішня мотивація на основі внутрішньої відповідальності та зовнішньої фінансової

 • Мотивація центрів:

  • витрат

  • прибутку та доходів

  • інвестицій

 • Ув’язка інтересів власників і працівників

 • Впровадження системи «Дій як власник»

Програма

Резюме тренера

Ольга Пестрецова-Блоцька – PhD з економіки, доцент, експерт з операційного, організаційного розвитку компаній і фінансового аналізу, сертифікований бізнес-тренер, CEO консалтингової компанії «Центр бізнес-технологій ТОТ», співавтор економічного бестселера «Бізнес-економіка: 9Z».

Консультант Європейського Банку Реконструкції і розвитку щодо організаційного та процесного розвитку малого і середнього бізнесу.

Впровадженні консалтингові проєкти за даним напрямом: внутрішній фінансовий аудит; супровід виходу IT компаній на IPO; оцінка вартості компанії; постановка системи оперативного фінансового обліку; постановка систем управлінського обліку і бюджетування та багато інших. 

Ольга Пестрецова-Блоцька
bottom of page