top of page

Бізнес-статистика і статистичний аналіз

Відкритий тренінг

Місце проведення: м. Київ, вул. Еспланадна, (конференц-зал ТОТ)

Група: учасники з різних компаній

Програма: стандартна

10 700 грн*

Корпоративний формат

Місце проведення:  ваша територія

Група: учасники вашої компанії

Програма: адаптується та узгоджується із вами

Уточнюйте*

*При замовленні із сайту знижка 7% від вказаної ціни

*Вартість корпоративного формату уточнюйте у менеджера з продажів

Про тренінг

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Тривалість: 2 дні (16 годин)

Напрям навчання:

Фінанси

Мова: українська, російська

Після закінчення навчання кожен учасник отримує іменний сертифікат

Бонуси

 • розв’язки завдань

 • перелік літератури на тему тренінгу

 • робочий Excel-файл «Прогнозування продажів», призначений для отримання прогнозного рівня продажів шістьма методами прогнозування

 • робочий Excel-файл «Розрахунок множинної регресії», призначений для аналізу витрат методом регресійного аналізу

 • робочий Excel-файл «Аналіз витрат», призначений для аналізу витрат методом регресійного та кореляційного аналізу

 • консалтинговий супровід протягом двох тижнів після закінчення тренінгу

Опис

Тренінг Бізнес статистика.jpg

Кому:

фінансовим аналітикам, економістам, фахівцям зі стратегічного аналізу, бізнес-аналітикам, проектним, фінансовим та інвестиційним менеджерам, а також іншим професіоналам, які у своїй роботі використовують аналіз даних і створюють фінансово-економічні моделі.

Ціль бізнес-тренінгу:

навчитись використовувати на практиці методологію статистичного аналізу для моделювання і планування діяльності підприємства з урахуванням його внутрішніх цілей і впливу трендів зовнішнього середовища.

Після проходження тренінгу ви навчитесь:

 • розуміти типи аналітичних даних, які характеризують діяльність підприємства

 • якісно планувати вибірку для аналізу

 • візуалізовувати дані в форматі графіків, таблиць, діаграм

 • проводити причинно-наслідковий аналіз і досліджувати взаємозв’язки між різними явищами

 • оперувати статистичними та сценарними методами для моделювання процесів, трендів і фінансово-економічних показників

 • застосовувати статистичні та якісні методи аналізу в різних сферах діяльності вашого підприємства

1. Типи аналітичних даних

 • Якісні характеристики

 • Кількісні характеристики

 • Дискретні кількісні дані

 • Безперервні кількісні дані

 • Порядкові якісні дані

 • Номінальні якісні дані

 • Тимчасові ряди

 • Правила планування вибірки для аналізу даних

 

2. Подання даних у вигляді таблиць, діаграм і графіків

 • Організація числових даних

 • Розподіл частот

 • Обчислення інтервалу групування

 • Функція розподілу

 • Гістограма

 • Подання категорійних даних у вигляді таблиць і діаграм

 • Дані зі значними відхиленнями

 

3. Напрями вимірювань

 • Узагальнюючі показники

 • Мінливість, вивчення різноманітності

 • Вивчення невизначеності

 • Дослідження взаємозв’язків

 • Причинно-наслідковий аналіз

 • Аналіз змін у часі

 

4. Статистичні методи аналізу

 • Метод простих середніх, простих середніх ковзних і подвійних середніх ковзних

 • Математичне сподівання, дисперсія та стандартне відхилення

 • Побудова трендів. Аналіз часових рядів. Аналіз сезонності

 • Експоненціальне згладжування. Статистичні тести на основі відслідковуваного сигналу

 • Кореляція та регресійний аналіз. Коефіцієнт автокореляції

 • Нормальні й інші безперервні розподіли. Побудова довірчих інтервалів

 • Лінійна та множинна регресія

 

5. Якісні методи аналізу

 • Евристичні моделі

 • Статистика нечислових даних

 • Сценарні експертні моделі

 • Розуміння можливостей аналізу з використанням якісних методів

 • Метод Монте-Карло

 

6. Використання методів аналізу даних у різних сферах діяльності підприємства

 • Продажі, взаємодія з клієнтами

 • Виробничо-технічна діяльність підприємства

 • Транспортування, логістика

 • Аналіз витрат, контролінг

 • Забезпечення трудовими ресурсами та продуктивністю праці

 • Забезпечення фінансовими ресурсами

 • Розгляд прикладних задач з використанням різних методів аналізу даних

Програма

Резюме тренера

Ольга Пестрецова-Блоцька – PhD з економіки, доцент, експерт з операційного, організаційного розвитку компаній і фінансового аналізу, сертифікований бізнес-тренер, CEO консалтингової компанії «Центр бізнес-технологій ТОТ», співавтор економічного бестселера «Бізнес-економіка: 9Z».

Консультант Європейського Банку Реконструкції і розвитку щодо організаційного та процесного розвитку малого і середнього бізнесу.

Впровадженні консалтингові проєкти за даним напрямом: внутрішній фінансовий аудит; супровід виходу IT компаній на IPO; оцінка вартості компанії; постановка системи оперативного фінансового обліку; постановка систем управлінського обліку і бюджетування та багато інших. 

Ольга Пестрецова-Блоцька
bottom of page