top of page

Практика фінансового контролінгу на підприємстві

Відкритий тренінг

Місце проведення: м. Київ, вул. Еспланадна, (конференц-зал ТОТ)

Група: учасники з різних компаній

Програма: стандартна

10 700 грн*

Корпоративний формат

Місце проведення:  ваша територія

Група: учасники вашої компанії

Програма: адаптується та узгоджується із вами

Уточнюйте*

*При замовленні із сайту знижка 7% від вказаної ціни

*Вартість корпоративного формату уточнюйте у менеджера з продажів

Про тренінг

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Тривалість: 2 дні (16 годин)

Напрям навчання:

Фінанси

Мова: українська, російська

Після закінчення навчання кожен учасник отримує іменний сертифікат

Бонуси

 • розв’язки завдань

 • перелік літератури на тему тренінгу

 • Положення про систему управлінського обліку

 • робочий Excel-файл «Аналіз витрат», призначений для аналізу витрат методом регресійного аналізу

 • консалтинговий супровід протягом двох тижнів після закінчення тренінгу

Опис

Тренінг Фінансовий контролінг.jpg

Кому:

менеджерам середнього і топ-рівнів, внутрішнім аудиторам і контролерам,  керівникам і провідним фахівцям фінансово-економічних служб, фінансовим аналітикам, головним бухгалтерам, власникам малого та середнього бізнесу.

Ціль бізнес-тренінгу:

навчиться застосовувати інструментарій фінансового контролінгу для інтеграції і координації діяльності різних підрозділів компанії та досягнення оперативних і стратегічних цілей.

 

Після проходження тренінгу ви навчитесь:

 • розуміти основні фінансово-економічні цілі компанії і роль контролінгу в їх досягненні

 • планувати контрольну діяльність, визначати допустимі методи контролю

 • систематизувати інформацію про витрати, використовувати її для прийняття рішень про діяльність компанії

 • контролювати поточну діяльність за допомогою системи бюджетів, виявляти фактичні відхилення від плану та їх можливі причини

 • приймати ефективні рішення в контролінгу за результатами диференціального, оперативного та стратегічного аналізу

 • розуміти та розвивати мотивацію центрів відповідальності для досягнення цілей компанії

1. Контролінг і управління компанією

 • Філософія і завдання контролінгу в компанії. Контролер як внутрішній експерт-радник і економічний лоцман

 • Складові елементи системи контролінгу: управлінський облік, бюджетування, управління за цілями

 • Основні фінансово-економічні цілі компанії (економічний прибуток, грошовий потік, рентабельність активів й інвестицій, вартість компанії, економічна додана вартість EVA)

 • Місце функції контролінгу в організаційній структурі підприємства

 • Посадова інструкція контролера в порівнянні з посадовою інструкцією фінансового директора

 • Оперативний і стратегічний контролінг

 

2. Бізнес-процеси контролю

 • Планування контрольної діяльності

 • Визначення та вибір допустимих методів контролю: ресурсний метод, метод рікографії, визначення мети (цільової), допустимих (граничних) відхилень

 • Методи проведення контрольних заходів. Оцінка системи внутрішнього контролю і контрольного середовища в організації

 • Інформаційні потоки на підприємстві в системі контролінгу

 

3. Інструментарій контролера в функціональних підрозділах підприємства

 • Контролінг у маркетингу / збуті

 • Контролінг у сфері постачання і складського господарства

 • Визначення факторів створення вартості бізнесу на операційному рівні управління

 

4. Управлінський облік доходів і витрат як основа контролінгу

 • Управлінський облік доходів

 • Класифікація витрат в управлінському обліку (прямі й непрямі, змінні та постійні витрати)

 • Системи управлінського обліку витрат: розрахунок повних (Absorption Costing) і змінних витрат (Direct Costing)

 • Побудова комплексної системи управлінського обліку витрат (розрахунок витрат за статтями, за центрами відповідальності і по продуктах)

 • Методи розподілу непрямих витрат. Метод розрахунку витрат по процесах (Activity Based Costing)

 • Можливості організації розрахунку прибутків і збитків (метод розрахунку сукупних витрат і метод розрахунку витрат реалізації)

 • Метод розрахунку сум покриття (Marginal Costing) як інструмент контролінгу

 • Розрахунок цільових витрат (Target Costing)

 • Розрахунок витрат життєвого циклу продукту (Product Lifecycle Costing)

 • Ланцюжок створення вартості М. Портера (Value Chain)

 • Бенчмаркінг витрат

 

5. Бюджетне планування як інструмент оперативного контролінгу

 • Принципи складання бюджетів, проведення порівняння «план / факт» і аналізу відхилень

 • Поняття «гнучкого» та «жорсткого» бюджету. Аналіз «план / факт». «Ковзне» бюджетування

 • Контроль за виконанням бюджету. План-факторний аналіз відхилень. Пошук необхідних ресурсів для зменшення відхилень

 • Використання нормативних витрат: види нормативів, розрахунок і аналіз нормативів, зв’язок KPI, бюджетів витрат і нормативів, нормативний облік (Standard Costing)

 

6. Контролінг: методи прийняття управлінських рішень

 • Критерії прийняття управлінських рішень

 • Диференціальний аналіз і релевантна інформація при прийнятті рішень

 • Оперативний аналіз і його інструменти

 • Стратегічний аналіз й інструменти стратегічного контролінгу

 

7. Психологічні та кадрові проблеми в управління витратами, впровадження бюджетування та контролінгу

 • Впровадження системи «Дій як власник»

 • Внутрішня мотивація на основі внутрішньої відповідальності та зовнішньої фінансової відповідальності

 • Мотивація витратних центрів

 • Мотивація венчур-центрів

 • Мотивація центрів фінансової відповідальності

 • Ув’язка інтересів власників і службовця

Програма

Резюме тренера

Ольга Пестрецова-Блоцька – PhD з економіки, доцент, експерт з операційного, організаційного розвитку компаній і фінансового аналізу, сертифікований бізнес-тренер, CEO консалтингової компанії «Центр бізнес-технологій ТОТ», співавтор економічного бестселера «Бізнес-економіка: 9Z».

Консультант Європейського Банку Реконструкції і розвитку щодо організаційного та процесного розвитку малого і середнього бізнесу.

Впровадженні консалтингові проєкти за даним напрямом: внутрішній фінансовий аудит; супровід виходу IT компаній на IPO; оцінка вартості компанії; постановка системи оперативного фінансового обліку; постановка систем управлінського обліку і бюджетування та багато інших. 

Ольга Пестрецова-Блоцька
bottom of page