top of page

Управління ризиками

Відкритий тренінг

Місце проведення: м. Київ, вул. Еспланадна, (конференц-зал ТОТ)

Група: учасники з різних компаній

Програма: стандартна

10 700 грн*

Корпоративний формат

Місце проведення:  ваша територія

Група: учасники вашої компанії

Програма: адаптується та узгоджується із вами

Уточнюйте*

*При замовленні із сайту знижка 7% від вказаної ціни

*Вартість корпоративного формату уточнюйте у менеджера з продажів

Про тренінг

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Тривалість: 2 дні (16 годин)

Напрям навчання:

Фінанси

Мова: українська, російська

Після закінчення навчання кожен учасник отримує іменний сертифікат

Бонуси

 • розв’язки завдань

 • перелік літератури на тему тренінгу

 • робочий Excel-файл «Оцінка ризиків», призначений для оцінки рівня ризиків

 • класифікація подій, що призводять до збитків

 • робочий Excel-файл «Оцінка ймовірності банкрутства», призначений для оцінки ймовірності банкрутства підприємства

 • робочий Excel-файл «Метод Монте Карло», призначений для оцінки фінансових параметрів з урахуванням ризиків за методом Монте Карло

 • консалтинговий супровід протягом двох тижнів після закінчення тренінгу

Опис

Тренінг Управління ризиками.jpg

Кому:

менеджерам середнього і топ-рівнів, ризик-менеджерам, фахівцям зі стратегічного аналізу, бізнес-аналітикам, проєктним, фінансовим та інвестиційним менеджерам, власникам бізнесу.

Ціль бізнес-тренінгу:

освоїти практичні шляхи ідентифікації, оцінювання та управління ризиками, як на постійній системній основі, так і у випадках виходу із кризових ситуацій.

Після проходження тренінгу ви навчитесь:

 • орієнтуватися в основних поняттях, що використовуються у ризик-менеджменті

 • розуміти механізми виникнення ризиків і сценарії їх розвитку

 • застосовувати методи якісної та кількісної оцінки ризиків і їх можливих наслідків

 • формувати систему управління ризиками з урахуванням специфіки компанії

 • виробляти стратегію управління персоналом і відновлення бізнесу в умовах кризи

 • підтримувати корпоративну культуру та мотиваційне середовище в надзвичайних ситуаціях

1. Визначення основних понять, що використовуються в ризик-менеджменті

 • Ризик і невизначеність

 • Ризик і криза

 • Імовірність та істотність ризику

 • Сприйняття світу й основи психології ризику

 • Класифікація ризиків і криз

 

2. Розуміння механізму виникнення ризику

 • Фактори ризиків

  • Технологічні

  • Технічні

  • Процедурні й операції

  • Людські ресурси

  • Проєктні

  • Інформаційно-комунікаційні системи

 • Формування портфеля сценаріїв розвитку підприємства

 • Створення карти ризиків компанії

 • Світова криза 2020р – ілюзії та реальність

 

3. Методи оцінки ризиків

 • Методи якісної оцінки ризиків

  • Аналіз циклів

  • Дерево наслідків

 • Методи кількісної оцінки ймовірності та наслідків ризиків

  • Екстраполяція трендів

  • Багатофакторний аналіз

  • Ефект ймовірності

  • Фінансові показники та діагностика кризового стану підприємства

 • Аналіз і діагностика економіки компанії. Нова бізнес-модель (мінімальні витрати, маржинальний дохід і прибуток): наскільки ефективно працює компанія. Ефективність використання матеріальних ресурсів. Оцінка виробничих потужностей

 • Як знизити витрати. Визначення резервів зниження витрат у компанії

 • Який продукт виробляти (продавати)? Розуміння кому і що, який продукт, якої якості і за якою ціною продавати. Економіка продукту з урахуванням зміни ринкової ситуації

 • Визначення структури асортиментного портфеля і його оптимізація

 

4. Методи управління ризиками

 • Класифікація методів управління ризиками

  • Передача ризиків

  • Уникнення ризиків

  • Компенсація

  • Локалізація

  • Диверсифікація

  • Ігнорування

 • Методи ранжування ризиків

 

5. Формування системи управління ризиками в компанії

 • Управління підприємством на основі критеріїв

 • Варіанти організації системи управління ризиками

 • Комплексний підхід до формування системи управління ризиками

 • Інтеграція системи управління ризиками з діючою системою управління в компанії

6. Способи ефективного відновлення бізнесу в надзвичайних ситуаціях

 • Розробка плану антикризових заходів

 • Механізми стабілізації підприємства при загрозі банкрутства

 • Робота з ключовими аудиторіями (ЗМІ, клієнти, партнери, акціонери, персонал, представники влади та суспільства)

 • Бюджет антикризової програми

 

7. Вироблення стратегії управління персоналом в умовах кризи

 • Стратегія управління: скорочення або збереження співробітників компанії?

 • Формула персоналу: ключові співробітники, лінійний персонал і баласт

 • Управління ключовими та незамінними співробітниками

 • Підтримка лояльності лінійного персоналу

 • Позитивний PR непопулярних рішень керівництва компаній

 • Робота з неформальними лідерами в період кризи

 

8. Корпоративні нематеріальні мотиватори в умовах кризи

 • Дух компанії в умовах кризи як провідний чинник нематеріальної мотивації персоналу

 • Мотиваційне середовище компанії як корпоративний мотиватор

 • Позитивні та негативні метафори корпоративної культури в умовах кризи

 • Персональна лояльність персоналу до провідного лідера компанії як фактор мотивації

Програма

Резюме тренера

Ольга Пестрецова-Блоцька – PhD з економіки, доцент, експерт з операційного, організаційного розвитку компаній і фінансового аналізу, сертифікований бізнес-тренер, CEO консалтингової компанії «Центр бізнес-технологій ТОТ», співавтор економічного бестселера «Бізнес-економіка: 9Z».

Консультант Європейського Банку Реконструкції і розвитку щодо організаційного та процесного розвитку малого і середнього бізнесу.

Впровадженні консалтингові проєкти за даним напрямом: внутрішній фінансовий аудит; супровід виходу IT компаній на IPO; оцінка вартості компанії; постановка системи оперативного фінансового обліку; постановка систем управлінського обліку і бюджетування та багато інших. 

Ольга Пестрецова-Блоцька
bottom of page