top of page

Виробничий менеджмент і виробнича логістика

Відкритий тренінг

Місце проведення: м. Київ, вул. Еспланадна, (конференц-зал ТОТ)

Група: учасники з різних компаній

Програма: стандартна

10 700 грн*

Корпоративний формат

Місце проведення:  ваша територія

Група: учасники вашої компанії

Програма: адаптується та узгоджується із вами

Уточнюйте*

*При замовленні із сайту знижка 7% від вказаної ціни

*Вартість корпоративного формату уточнюйте у менеджера з продажів

Про тренінг

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Тривалість: 2 дні (16 годин)

Напрям навчання:

Логістика і закупівлі

Мова: українська, російська

Після закінчення навчання кожен учасник отримує іменний сертифікат

Бонуси

 • розв’язки завдань

 • перелік літератури з операційного виробничого менеджменту

 • приклади опису бізнес-процесу виробничої логістики

 • приклади стандартів і регламентів виробничої логістики

 • приклади бюджету виробничого підприємства

 • робочий Excel-файл «Розрахунок виробничих ділянок підприємства», призначений для розрахунку основних зон виробництва

 • консалтинговий супровід протягом двох тижнів після закінчення тренінгу

Опис

Тренінг Виробничий менеджмент.jpg

Кому:

директорам з виробництва, операційним менеджерам, керівникам виробничих підрозділів, менеджерам з координації і розподілу ресурсів, менеджерам і спеціалістам із складського господарства, логістам, спеціалістам з планування матеріального забезпечення, керівникам планово-економічних департаментів, менеджерам з операційних покращень, спеціалістам з оптимізації процесів й ефективності, власникам бізнесу, а також проєктним менеджерам і бізнес-аналітикам на проєктах з автоматизації матеріальних потоків і виробничо-логістичних операцій.

Ціль бізнес-тренінгу:

отримати навички грамотної організації виробничого процесу; навчитись забезпечувати послідовний, безперервний та оптимізований потік продуктів і послуг від постачальників до кінцевих споживачів.

 

Після проходження тренінгу ви навчитесь:

 • організувати виробничий процес і побудувати виробничо-логістичний ланцюг, оптимальні для вашого підприємства

 • аналізувати і прогнозувати попит на основі статистичних даних з урахуванням фактору ризику

 • планувати виробничу програму й адаптувати її до змін потреби ринку

 • визначати необхідний обсяг, асортимент, строки поставки товарно-матеріальних цінностей, використовуваних у виробничому процесі

 • управляти товарно-матеріальними запасами, закупівельними процедурами

 • контролювати залишки, розраховувати оборотність запасів та економічний розмір замовлення

 • ефективно управляти складом, оптимізувати складські процеси та затрати

1. Структура, принципи організації й елементи виробничого процесу

 • Операційні підсистеми, методи організації виробництва

 • Організаційні типи виробництва

 • Розрахунок основних параметрів виробничого циклу

 • Опис виробничо-логістичного ланцюга, потенційні області оптимізації

 • Системний підхід і взаємозв'язок функцій

 • Основні й супроводжуючі потоки, їх окремі характеристики

 

2. Виробничий менеджмент

 • Необхідні дані

 • Підготовка та планування виробничих завдань

 • Визначення перевантажень і способи боротьби з ними, методи роботи з вузькими місцями

 • Контроль виробництва, звітність

 

3. Планування виробництва

 • Виробнича програма:

  • при постійному попиті

  • при заданому обсягові запасів

  • при нестабільному попиті

 • Методи коригування

 • Календарне планування виробництва

 

4. Планування потреб у матеріалах (Material Resource Planning MRP)

 • Специфікації (структури виробів) матеріалів

 • Алгоритм роботи MRP. Використання плану потреб у матеріалах

 • Планування необхідних виробничих потужностей

 • Розробка плану виробництва

 

5. Товарно-матеріальні запаси (ТМЗ)

 • Класифікація і функції різних груп запасів (наявність, доступність, неліквіди, товарообіг вхідного і вихідного потоків, внутрішні переміщення)

 • Показники для категоризації в цілях управління ТМЗ:

  • оборотність

  • число звернень

  • рентабельність

  • інвестиції в запаси

  • відхилення в попиті

 • Вплив стану ТМЗ на результат діяльності підприємства

 • Аналіз значущості на основі АВС- та XYZ-класифікацій

 

6. Аналіз і прогнозування попиту

 • Статистичні методи аналізу попиту:

  • визначення середньої, варіації і форми розподілу

  • обчислення математичного сподівання

  • аналіз часових рядів

 • Якісні методи прогнозів

 • Критерії прийняття рішень:

  • очікуваний прибуток

  • очікуваний розмір упущеної вигоди

  • дохідність / ризик

 

7. Управління і контроль запасів

 • Економічний обсяг замовлення і відповідний рівень запасу

 • Системи управління запасами:

  • з фіксованим розміром замовлення

  • із встановленою періодичністю поповнення ресурсу до встановленого рівня

  • мінімаксна система

 • Економія за рахунок керування запасами

 

8. Плановий час виконання замовлення і страховий запас

 • Структура часу виконання замовлення

 • Нестандартні ситуації

 • Аналіз залишків і вибір обсягу страхового запасу

 

9. Закупівельні процедури

 • Ідентифікація бізнес-процесів закупівель

 • Визначення потреби

 • Формування замовлення і супровід його виконання

 • Методи закупівель запасних частин і вузлів

 

10. Оптимізація внутрішньоскладських процесів

 • Процеси зберігання товарів (фіксовані комірки, комірки загального користування)

 • Організація процесів комплектація замовлень, нормування робіт

 • Устрій складів

 • Планування зон

 • Типи зберігання

 • Розрахунок вибору складського обладнання і зонування складів

 • Вимоги, що пред’являються законодавством до складів

 

11. Управління складом виробничого підприємства

 • Положення про склад

 • Управління складським персоналом: організація робочих місць, опис робіт, контроль діяльності

 • Управління рухом товарів

 • Складський облік, форми первинної облікової документації. Звітність

 • Види складських витрат. Критерії прийняття управлінських рішень щодо їх скорочення

 • Оперативний аналіз і його інструменти

 • Методи скорочення складських витрат

Програма

Резюме тренера

Ольга Пестрецова-Блоцька – PhD з економіки, доцент, експерт з організації ключових і допоміжних процесів на підприємстві (закупівлі, виробництво, складування, транспортування тощо) сертифікований бізнес-тренер, CEO консалтингової компанії «Центр бізнес-технологій ТОТ», співавтор економічного бестселера «Бізнес-економіка: 9Z».

Консультант Європейського Банку Реконструкції і розвитку щодо організаційного та процесного розвитку малого і середнього бізнесу.

Впровадженні консалтингові проєкти за даним напрямом: побудова ефективної системи логістики на підприємстві; побудова ланцюгів поставок; впровадження складських і транспортних систем аналізу; прогнозування попиту та багато інших.

Ольга Пестрецова-Блоцька
bottom of page