top of page

Управління персоналом на основі ключових показників ефективності (KPIs)

Відкритий тренінг

Місце проведення: м. Київ, вул. Еспланадна, (конференц-зал ТОТ)

Група: учасники з різних компаній

Програма: стандартна

10 700 грн*

Корпоративний формат

Місце проведення:  ваша територія

Група: учасники вашої компанії

Програма: адаптується та узгоджується із вами

Уточнюйте*

*При замовленні із сайту знижка 7% від вказаної ціни

*Вартість корпоративного формату уточнюйте у менеджера з продажів

Про тренінг

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Тривалість: 2 дні (16 годин)

Напрям навчання:

Управління персоналом

Мова: українська, російська

Після закінчення навчання кожен учасник отримує іменний сертифікат

Бонуси

 • розв’язки завдань

 • перелік літератури на тему управління людськими ресурсами

 • приклади стандартів і регламентів управління людськими ресурсами підприємства

 • норми часу виконання різних робіт

 • робочий Excel-файл «Система оцінки робіт співробітників підприємства», призначений для аналізу ефективності та завантаження співробітників підприємства

 • консалтинговий супровід протягом двох тижнів після закінчення тренінгу

Опис

Тренінг Управління персоналом на основі

Кому:

менеджерам середнього та топ-рівнів, керівникам підрозділів, HR-менеджерам і HR-бізнес-партнерам, менеджерам з оптимізації процесів і нормування праці, власникам бізнесу.

Ціль бізнес-тренінгу:

навчитись за допомогою ключових показників ефективності вибудовувати таку методику управління персоналом, яка забезпечить досконалу і ефективну систему мотивації та стимулювання працівників і дозволить досягати поставлених цілей компанії.

 

Після проходження тренінгу ви навчитесь:

 • орієнтуватися в системах показників ефективності роботи персоналу, зокрема: ключових показниках діяльності, збалансованій системі показників, 6-Σ, ABC (операційному) обліку витрат і ланцюжку створення вартості

 • аналізувати ефективність використання людських ресурсів вашого підприємства

 • застосовувати на практиці найбільш ефективні для вашої компанії інструменти

 • досконало управляти підприємством на основі критеріїв

 • проводити ретельний аналіз і оцінку багатьох процесів на підприємстві

 • збільшувати продуктивність без погіршення якості продукції та послуг

 • формувати необхідну мотиваційну систему

 • приймати рішення в сфері управління персоналом на основі HR-метрик

1. Оцінка результатів діяльності підприємства

 • Управління підприємством на основі критеріїв

 • Розробка критеріїв і визначення системи заходів; формування системи на основі причинно-наслідкових зв’язків; розробка практичних процедур; впровадження системи, її моніторинг та оновлення

2. Аналіз ефективності використання людських ресурсів підприємства

 • Методика аналізу ефективності використання людських ресурсів підприємства

 • Ефективність використання людських ресурсів

 • Ефективність використання часу

 • Скорочення витрат на оплату праці без зниження мотивації персоналу і якості виконуваних робіт

3. Вимірювання діяльності персоналу. Взаємозв’язок мотивації працівників та оцінки їх діяльності

 • Поняття мотивації. Правила мотиваційного впливу, його завдання та ефекти

 • Мотиваційний процес. Етапи мотиваційного процесу

 • Концепції і теорії мотивації:

  • двофакторна теорія Герцберга

  • теорія очікувань

  • теорія справедливості

 • Модель індивідуальної та колективної мотивації

4. Огляд методів оцінки робіт на підприємстві

 • Ключові види діяльності. Огляди показників ефективності робіт

 • Методологія. Схема оцінки видів робіт. Ранжування видів робіт

 • Оцінка, що базується на кваліфікації

 • Оцінка, що базується на компетенціях

 • Відбір показників для вимірювання та оцінки робіт

 • Балансування переліку показників і його узагальнення

 • Види шкал для оцінки та вимірювання робіт. Процедура розроблення шкали для вимірювання робіт на конкретному підприємстві

5. Методи вивчення процесів (робіт) і витрат робочого часу

 • Ідентифікація бізнес-процесів

 • Класифікація і характеристика трудових рухів, дій і прийомів

 • Витрати робочого часу та їх класифікація

 • Фотографія робочого часу. Хронометраж і його різновиди

 • Досвід підприємств в організації хронометражних спостережень

 • Методики збору інформації, формування схем процесів, перевірка коректності та адекватності, документування моделей процесів

 • Обробка результатів вимірювань

 • Пошук причин неефективності робочих процесів. Поліпшення робочих процесів. Апробація і впровадження норм

 • Підготовка рішень про зміни / поліпшення

6. Використання норм часу та продуктивності праці

 • Цілі оцінки продуктивності

 • Формування системи винагороди з урахуванням загального результату роботи підприємства, ефективності роботи підрозділу й індивідуальних результатів співробітників

 • Вплив норм праці на мотивацію персоналу

 • Планування чисельності персоналу. Формування фонду оплати праці: постійної та змінної частини

7. Процес управління показниками підприємства

 • Оцінка показників ефективності робіт

 • Аналіз причинно-наслідкових ланцюжків

 • Показники ефективності праці для різних типів підрозділів: інфраструктурних, основного бізнес-процесу, допоміжних

 • Вбудовування показників у системи оцінки, управлінського обліку і планування

Програма

Резюме тренера

Ольга Пестрецова-Блоцька – PhD з економіки, доцент, експерт в області управлінського консалтингу й організаційного розвитку, навчалася за програмою Human Resource Management Standards for SMEs, сертифікований бізнес-тренер, CEO консалтингової компанії «Центр бізнес-технологій ТОТ».

Консультант Європейського Банку Реконструкції і розвитку щодо організаційного та процесного розвитку малого і середнього бізнесу.

Впровадженні консалтингові проєкти за даним напрямом: формування бізнес-команд, розробка та впровадження системи економічної мотивації персоналу; оцінка й аудит персоналу; оптимізація організаційних структур і чисельності співробітників підприємства; побудова систем оплати праці та багато інших. 

Ольга Пестрецова-Блоцька
bottom of page