top of page

Фінанси для HR

Відкритий тренінг

Місце проведення: м. Київ, вул. Еспланадна, (конференц-зал ТОТ)

Група: учасники з різних компаній

Програма: стандартна

10 700 грн*

Корпоративний формат

Місце проведення:  ваша територія

Група: учасники вашої компанії

Програма: адаптується та узгоджується із вами

Уточнюйте*

*При замовленні із сайту знижка 7% від вказаної ціни

*Вартість корпоративного формату уточнюйте у менеджера з продажів

Про тренінг

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Тривалість: 2 дні (16 годин)

Напрям навчання:

Фінанси

Мова: українська, російська

Після закінчення навчання кожен учасник отримує іменний сертифікат

Бонуси

 • розв’язки завдань

 • перелік літератури на тему тренінгу

 • приклади бюджетів компанії

 • норми часу на виконання різних функцій на підприємстві

 • консалтинговий супровід протягом двох тижнів після закінчення тренінгу

Опис

Тренінг Фінанси для HR.jpg

Кому:

всім HR-професіоналам, які бажають підвищити рівень знань з фінансів і економіки для більш ефективного виконання функцій HR-бізнес-партнерства та співпраці із внутрішніми клієнтами, а також працівникам фінансово-економічних департаментів для глибшого розуміння суті процесів і показників, відображених у HR-бюджетах

Ціль бізнес-тренінгу:

вивчити основи корпоративних фінансів, щоб розкрити взаємозв’язок фінансових показників і стратегії компанії з функцією управління персоналом, включаючи процеси HR-бюджетування і прийняття управлінських рішень

 

Після проходження тренінгу ви навчитесь:

 • розбиратись у суті основних економічних понять, такі як EBITDA, грошовий потік тощо, необхідних HR-менеджерам для розуміння ефективності діяльності компанії

 • розуміти основні фінансові звіти, виділяти ключову інформацію та робити висновки щодо результативності й ефективності підприємства

 • розуміти ключові драйвери прибутковості та ефективності, їх взаємозв’язок із показниками по персоналу та системою оплати праці

 • визначати способи, як HR-підрозділ може позитивно впливати на діяльність компанії

 • ухвалювати кращі управлінські рішення, виходячи з фінансового впливу ваших дій

 • ефективно організувати систему бюджетування усіх елементів функції управління персоналом на вашому підприємстві

 • аргументовано захищати HR-бюджети перед бюджетним комітетом і акціонерами

1. Основні економічні поняття у житті менеджера з персоналу

 • Фінансова модель компанії

 • Організаційна та фінансова структури підприємства

 • Системи обліку в організації. Бухгалтерський, податковий і управлінський облік

 • Балансовий звіт

  • структура активів і пасивів компанії

  • облік операцій

  • рахунки, їх особливості

 • Звіт про прибутки і збитки:

  • визначення прибутку: валовий, операційний, до сплати відсотків і податків (EBIT / EBITDA), чистий прибуток (EAT)

  • види витрат і їх розподіл

 • Звіт про рух грошових коштів

  • принцип відповідності доходів і витрат

  • відмінність між прибутком і грошовим потоком (Cash Flow)

 

2. Можливі показники оцінки діяльності компанії, їх використання в управлінні персоналом

 • Методи проведення фінансового аналізу

 • Використання результатів фінансового аналізу в управлінні:

  • оборотним капіталом підприємства

  • дебіторською та кредиторською заборгованістю

  • основними фондами

  • прибутком компанії

 • Показники ефективності інвестицій і витрат на людський капітал

 

3. Основні показники, які впливають на формування HR-бюджету 

 • Методики формування бюджетів

 • Поділ витрат HR-функції на змінні та постійні

 • Внутрішні показники планування витрат HR-підрозділу:

  • облік результатів оцінки та атестації персоналу

  • облік результатів попереднього навчання

  • облік результатів вимірювання мотивації

  • аналіз статистики на основі KPI

  • нормативи основних показників щодо персоналу

 • Зовнішні показники планування витрат HR-підрозділу

  • бенчмаркінг нормативів щодо персоналу
  • моніторинг ринку послуг

 • Бюджетна матриця, взаємозв’язок бюджету HR та інших відділів і департаментів

 • Департамент з персоналу (HR-підрозділ) як центр фінансової відповідальності

 

4. Бюджет HR-підрозділу

 • Основні розділи бюджету HR-підрозділу

 • Складання бюджетів:

  • чисельності персоналу – бюджети підбору й адаптації

  • розвитку та навчання

  • оцінки й атестації

  • оплати праці, винагород, матеріального стимулювання

  • корпоративних заходів

  • управлінських витрат HR-підрозділу

 

5. Обґрунтування фінансування при прийнятті управлінських рішень

 • Підготовка зведеного бюджету HR-департаменту

 • Захист бюджетів перед бюджетним комітетом і акціонерами

 • Взаємозв’язок стратегії фірми та стратегії HR

 • Особливості доопрацювання бюджету: заповнення форм з урахуванням зауважень і лімітів

 

6. Аналіз і контроль виконання бюджету HR

 • Бюджетний контроль, розподіл відповідальності

 • Управління на основі відхилень

 • Гнучкий бюджет і факторний аналіз

Програма

Резюме тренера

Ольга Пестрецова-Блоцька – PhD з економіки, доцент, експерт з операційного, організаційного розвитку компаній і фінансового аналізу, сертифікований бізнес-тренер, CEO консалтингової компанії «Центр бізнес-технологій ТОТ», співавтор економічного бестселера «Бізнес-економіка: 9Z».

Консультант Європейського Банку Реконструкції і розвитку щодо організаційного та процесного розвитку малого і середнього бізнесу.

Впровадженні консалтингові проєкти за даним напрямом: внутрішній фінансовий аудит; супровід виходу IT компаній на IPO; оцінка вартості компанії; постановка системи оперативного фінансового обліку; постановка систем управлінського обліку і бюджетування та багато інших. 

Ольга Пестрецова-Блоцька
bottom of page