top of page

Збалансована система показників (Balanced Scorecard)

Відкритий тренінг

Місце проведення: м. Київ, вул. Еспланадна, (конференц-зал ТОТ)

Група: учасники з різних компаній

Програма: стандартна

10 700 грн*

Корпоративний формат

Місце проведення:  ваша територія

Група: учасники вашої компанії

Програма: адаптується та узгоджується із вами

Уточнюйте*

*При замовленні із сайту знижка 7% від вказаної ціни

*Вартість корпоративного формату уточнюйте у менеджера з продажів

Про тренінг

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Тривалість: 2 дні (16 годин)

Напрям навчання:

Фінанси

Мова: українська, російська

Після закінчення навчання кожен учасник отримує іменний сертифікат

Бонуси

 • розв’язки завдань

 • перелік літератури на тему тренінгу

 • норми часу на виконання різних функцій на підприємстві

 • приклади показників усіх складових Збалансованої системи показників

 • приклади шаблонів Збалансованої системи показників

 • консалтинговий супровід протягом двох тижнів після закінчення тренінгу

Опис

Тренінг Збалансована система показників.

Кому:

менеджерам середнього і топ-рівнів, керівникам і провідним фахівцям фінансово-економічних служб, фінансовим аналітикам, проєктним та інвестиційним менеджерам, експертам зі стратегічного планування, власникам бізнесу.

Ціль бізнес-тренінгу:

навчитись ефективно впроваджувати Збалансовану систему показників на всіх рівнях діяльності підприємства для реалізації обраної стратегії та забезпечення довгострокового успіху.

Після проходження тренінгу ви навчитесь:

 • проводити оцінку стратегій і визначати стратегічну орієнтацію вашого підприємства

 • створювати стратегічні карти для наочного відображення стратегії та причинно-наслідкових зв’язків різних аспектів діяльності компанії

 • розраховувати, планувати та контролювати ключові показники фінансової складової, у тому числі щодо прибутковості вашого підприємства та його здатності генерувати грошові потоки

 • оперувати показниками клієнтської складової для визначення рівня задоволеності споживачів і взаємовідносин з клієнтами

 • максимізувати вартісний ланцюжок внутрішніх бізнес-процесів

 • оцінювати якісний стан персоналу та нематеріальних активів як основи довгострокового розвитку

 • каскадувати Збалансовану системи показників на рівень підрозділів і оцінювати ефективність її впровадження

1. Перевірка стратегії для визначення базової стратегічної орієнтації

 • Логіка оцінки стратегії

 • Оцінка стратегії: шість кроків

 • Вимоги до розробки стратегії, відповідної збалансованій системі показників

 • Управління підприємством на основі критеріїв

 

2. Побудова стратегічних карт як наочного зображення стратегії

 • Подання причинно-наслідкових зв’язків

 • Концентрація на стратегічно-важливих взаємозв’язках

 • Фінансова складова

 • Клієнтська складова

 • Внутрішня складова бізнес-процесів

 • Навчання і розвиток, стратегічна відповідність нематеріальних активів

 

3. Подання взаємозв'язків між окремими цілями за допомогою матриці «причина-наслідок»

 • Побудова матриці всіх цілей і перспектив збалансованої системи показників

 • Вивчення взаємозв’язків цілей

 • Побудова рейтингу цілей

4. Збалансована система показників: фінансова складова

 • Показники зростання доходів, показники скорочення трансакційних витрат

 • Показники прибутковості й економічної доданої вартості

 • Показники здатності генерувати стабільний зростаючий грошовий потік, показники використання матеріальних і нематеріальних активів

5. Клієнтська складова збалансованої системи

 • Показники охоплення сегментів споживачів продуктами підприємства

 • Показники стабільності клієнтської бази, показники оновлення клієнтської бази

 • Оцінка задоволеності клієнтів співробітництвом з підприємством

 • Оцінка прибутковості клієнтів, вимір факторів досягнення задоволеності клієнтів

 • Оцінка якості товарів і послуг підприємства

6. Складова внутрішніх бізнес-процесів

 • Вартісний ланцюжок внутрішніх бізнес-процесів

 • Методи вивчення трудових процесів і затрат робочого часу

 • Нормування праці різних посадових позицій на підприємстві

 • Вартісна оцінка норм часу та розрахунок їх елементів

 

7. Показники якісного стану персоналу

 • Показники задоволеності та мотивації персоналу

 • Показники збереження кадрової бази

 • Показники ефективності співробітників

 • Вимірювання ефективності навчання та розвитку персоналу

 • Показники ефективності інфраструктури підприємства

 • Показники інноваційної складової розвитку підприємства

8. Декомпозиція ключових сфер компетенції за видами нематеріальних активів підприємства

 • Визначення найважливіших нематеріальних активів

 • Визначення найважливіших ключових сфер компетенції підприємства

 • Розбивка ключових сфер компетенції за видами нематеріальних активів

 

9. Розподіл ресурсів і бюджетування впровадження і розвитку системи

 • Ресурси і зв’язок збалансованої системи показників з бюджетом

 • Оцінка і мотивація персоналу підприємства на основі збалансованої системи показників

 • Оцінка ефективності впровадження збалансованої системи показників

 • Каскадування Збалансованої системи показників на рівень підрозділів

10. Оцінка готовності людського, інформаційного й організаційного капіталу

 • Проведення оцінки нематеріальних активів підприємства у взаємозв’язку з його ключовими компетенціями

Програма

Резюме тренера

Ольга Пестрецова-Блоцька – PhD з економіки, доцент, експерт з операційного, організаційного розвитку компаній і фінансового аналізу, сертифікований бізнес-тренер, CEO консалтингової компанії «Центр бізнес-технологій ТОТ», співавтор економічного бестселера «Бізнес-економіка: 9Z».

Консультант Європейського Банку Реконструкції і розвитку щодо організаційного та процесного розвитку малого і середнього бізнесу.

Впровадженні консалтингові проєкти за даним напрямом: внутрішній фінансовий аудит; супровід виходу IT компаній на IPO; оцінка вартості компанії; постановка системи оперативного фінансового обліку; постановка систем управлінського обліку і бюджетування та багато інших. 

Ольга Пестрецова-Блоцька
bottom of page