top of page

Оцінка й аналіз фінансово-економічного стану підприємства

Відкритий тренінг

Місце проведення: м. Київ, вул. Еспланадна, (конференц-зал ТОТ)

Група: учасники з різних компаній

Програма: стандартна

10 700 грн*

Корпоративний формат

Місце проведення:  ваша територія

Група: учасники вашої компанії

Програма: адаптується та узгоджується із вами

Уточнюйте*

*При замовленні із сайту знижка 7% від вказаної ціни

*Вартість корпоративного формату уточнюйте у менеджера з продажів

Про тренінг

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Тривалість: 2 дні (16 годин)

Напрям навчання:

Фінанси

Мова: українська, російська

Після закінчення навчання кожен учасник отримує іменний сертифікат

Бонуси

 • розв’язки завдань

 • перелік літератури з фінансів

 • приклади бюджетів компанії

 • робочий Excel-файл «Система оцінки діяльності підприємства», призначений для аналізу діяльності підприємства за останні п’ять років

 • робочий Excel-файл «Непрямий метод Cash Flow», призначений для перевірки правильності складання основних фінансових звітів (Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів) за допомогою формування звіту про рух грошових коштів непрямим методом

 • консалтинговий супровід протягом двох тижнів після закінчення тренінгу

Опис

Тренінг Фінансово-економічний аналіз.jpg

Кому:

менеджерам середнього і топ-рівнів, керівникам і провідним фахівцям фінансово-економічних служб, фінансовим аналітикам, експертам зі стратегічного планування, власникам малого та середнього бізнесу

Ціль бізнес-тренінгу:

опанувати інструменти комплексного фінансово-економічного аналізу стану підприємства та результатів його діяльності; навчитись робити висновки за результатами аналізу і використовувати їх для генерування ідей щодо підвищення ефективності компанії і розробки планів її розвитку

 

Після проходження тренінгу ви навчитесь:

 • розуміти особливості зовнішнього та внутрішньої середовища, в яких функціонують сучасні підприємства

 • визначати стратегічні цілі вашої організації та шляхи їх досягнення в рамках впровадження Збалансованої системи показників

 • виконувати детальний фінансовий аналіз стану та результатів діяльності компанії, формувати на його основі висновки для прийняття успішних управлінських рішень

 • застосовувати техніку експрес-діагностики для розуміння поточного стану підприємства, використання нових можливостей або усунення наявних ризиків

 • проводити господарський і виробничий аналіз для поліпшення операційної діяльності, підвищення ефективності та продуктивності використовуваних ресурсів підприємства (необоротних активів, сировини й матеріалів, персоналу)

 • аналізувати прибутковість окремих сегментів, формувати оптимальний портфель виготовлюваної продукції та наданих послуг

 • ефективно організувати систему управлінського обліку на вашому підприємстві

1. Основні інструменти фінансового аналізу. Фінансово-економічний аналіз підприємства

2. Вимір діяльності підприємства в нових умовах

 • Інтеграція бізнес-процесів

 • Взаємодія з клієнтами і постачальниками

 • Ринок, орієнтований на покупця

 • Працівники інтелектуальної праці

 • Управління за критеріями

 

3. Збалансована система показників як система управління

 • Стратегічні цілі підприємства і показники їх досягнення

 • Фінансова складова збалансованої системи показників

 • Клієнтська складова

 • Складові внутрішніх бізнес-процесів

 • Навчання та розвиток персоналу

 

4. Показники ефективності діяльності підприємства

 • Взаємозв’язки показників балансу і звіту про фінансові результати

 • Система показників

 • Принципи розрахунку і зіставлення з оптимальними значеннями

 

5. Індивідуальна і комплексна оцінка отриманих результатів, виявлення «хворих точок» і можливих шляхів їх «лікування»

6. Фінансово-економічний аналіз підприємства

 • Оцінка фінансових результатів: доходів, витрат, прибутків

 • Рух грошових коштів, ефективність діяльності підприємства, філій, роздрібних мереж

 • Оцінка фінансового стану підприємства; необоротних і оборотних активів, зобов’язань, власного капіталу

 • Прогнозний аналіз діяльності компанії

 • Моделювання фінансового аналізу

 • Постатейний аналіз звіту про прибутки і збитки, балансу і звіту про рух грошових коштів

 • Фінансові коефіцієнти

 • Техніка експрес-діагностики

7. Виробничо-господарський аналіз

 • Аналіз виробництва та реалізації продукції:

  • обсягу і асортименту

  • структури і якості

  • ритмічності виробництва

  • відвантаження і реалізації

 • Проведення аудиту на підприємстві, філіях, в роздрібних мережах

 • Аналіз використання ресурсів:

  • основних засобів (стан технічного рівня, ефективність використання, резервне збільшення випуску продукції і фондовіддачі)

  • матеріальних (оборотність, забезпеченість)

  • трудових (забезпеченість, продуктивність, трудомісткість)

 

8. Аналіз собівартості та фінансових результатів

 • Аналіз витрат, фінансових результатів, рентабельності

 

9. Аналіз прибутковості окремих сегментів діяльності підприємства

 • Методика факторного аналізу прибутку за системою директ-костинг

 • Визначення беззбитковості продажів і зони безпеки підприємства

 • Формування оптимального портфеля продукції, що підлягає реалізації

 

10. Організація управлінського обліку

 • Фінансова структура підприємства

 • Принципи визначення центрів витрат, доходів і прибутку

Програма

Резюме тренера

Ольга Пестрецова-Блоцька – PhD з економіки, доцент, експерт з операційного, організаційного розвитку компаній і фінансового аналізу, сертифікований бізнес-тренер, CEO консалтингової компанії «Центр бізнес-технологій ТОТ», співавтор економічного бестселера «Бізнес-економіка: 9Z».

Консультант Європейського Банку Реконструкції і розвитку щодо організаційного та процесного розвитку малого і середнього бізнесу.

Впровадженні консалтингові проєкти за даним напрямом: внутрішній фінансовий аудит; супровід виходу IT компаній на IPO; оцінка вартості компанії; постановка системи оперативного фінансового обліку; постановка систем управлінського обліку і бюджетування та багато інших. 

Ольга Пестрецова-Блоцька
bottom of page