top of page

Agile: методи гнучкого управління проєктами

Відкритий тренінг

Місце проведення: м. Київ, вул. Еспланадна, (конференц-зал ТОТ)

Група: учасники з різних компаній

Програма: стандартна

10 700 грн*

Корпоративний формат

Місце проведення:  ваша територія

Група: учасники вашої компанії

Програма: адаптується та узгоджується із вами

Уточнюйте*

*При замовленні із сайту знижка 7% від вказаної ціни

*Вартість корпоративного формату уточнюйте у менеджера з продажів

Про тренінг

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Тривалість: 2 дні (16 годин)

Напрям навчання:

Менеджмент

Мова: українська, російська

Після закінчення навчання кожен учасник отримує іменний сертифікат

Бонуси

 • розв’язки завдань

 • перелік літератури з управління проєктами

 • приклади опису бізнес-процесу управління проєктами

 • приклади стандартів і регламентів управління проєктами

Опис

Тренінг Agile Гнучке управління.jpg

Кому:

проєктним менеджерам і командам, тім-лідам, бізнес-аналітикам, девелоперам, системним аналітикам, продакт оунерам (product owners), QA-менеджерам (управління якістю), керівникам IT департаментів,  скрам-майстрам, власникам бізнесу.

Ціль бізнес-тренінгу:

навчитися використовувати методологію та інструменти Agile на практиці для отримання максимальної ефективності в проєктах, досягнення запланованих результатів і відповідності потребам бізнесу.

 

Після проходження тренінгу ви навчитесь:

 • розуміти філософію та принципи Agile, можливості його застосування у різних сферах діяльності компанії

 • використовувати методологію Agile як основу забезпечення успіху проєкту

 • визначати та розподіляти ролі та відповідальність у проєкті

 • виявляти цінні економічні рішення та потреби бізнесу за допомогою інструментарію бізнес-аналізу Agile

 • вибудовувати комунікацію в команді, проводити фасилітацію, управляти складними ситуаціями всередині команди

 • виявляти зони ризику впровадження методології Agile для максимально ефективного застосування на вашому підприємстві

1. Agile як філософія ведення проєктів, спосіб мислення і методологія сучасного підходу в реалізації проєктів

 • «Плинність» – властивість сучасних процесів

 • Проєктний менеджмент. Порівняння існуючих методологій ведення проєктів. Вибір методу(-ів) ведення проєктів, доцільного(-их) для підприємства

 • Agile-процеси в поточній діяльності компанії. Як використовувати Agile в різних областях діяльності компаній і для реалізації проєктів у різних областях

 • Гнучкі організаційні структури

2. Основи Agile методології

 • Структура термінології: AgilePM / DSDM, Kanban, Lean, Scrum. «Міфи» Agile

 • Філософія, цінності, принципи та практики Agile

 • Процеси AgilePM: 6 етапів життєвого циклу

 • Ролі та відповідальності AgilePM. Структура взаємодії ролей в AgilePM

 • Оцінка та планування в Agile. Система планування, прогнозування та бюджетування в Agile

 • Цикли зворотного зв’язку як альтернатива прогнозуванню і контролю

 • Продукти AgilePM: бізнес-продукти, менеджмент-продукти, продукти рішень. Продуктовий підхід як альтернатива процесного підходу

 • Timebox як основа планування AgilePM – незмінні час, бюджет і якість, вимоги як керований змінюваний параметр

3. Методологія AgilePM. Забезпечення успіху проєктів Agile

 • Ролі, процеси, принципи, інструменти й артефакти

 • Команда розробки – самоорганізована і крос-функціональна

 • Пріоритезація вимог в Agile

 • Бізнес-кейси і User Story Map – основа клієнтоорієнтованого підходу

 • Формування матриці користувачів і клієнтів, ключові характеристики, побудова ціннісних взаємозв’язків

 • Вимоги та оцінка. Абсолютне та відносне оцінювання. Planning Poker

 • Концепції планування, контролю й тестування. Планування Timebox

 • Структура і формат Timebox. Burn-down Chart

 • Семінари з фасилітації та моделювання

 • Ризик і якість

 • Розподіл відповідальності й управління обсягом робіт з впровадження Agile. Поєднання інкрементального й ітеративного підходу

 • Шаблони впровадження та управління змінами

 • Артефакти – як досягати їх прозорості й ефективно працювати з ними

4. Бізнес-аналіз Agile

 • Стратегічний аналіз, моделювання стратегічних факторів і драйверів

 • Моделювання бізнес-можливостей

 • Відображення процесів і потоку створення цінності (ланцюжки створення вартості)

 • Картування навичок і компетенцій

 • Переосмислення / реінжиніринг процесу

 • Визначення даних та ідентифікація подій

 • Зв'язок між різними діловими й технічними дисциплінами

 • Розробка вимог

 • Виявлення і визначення економічних і цінних рішень для потреб бізнесу

 • Роль бізнес-аналітика як бізнес-архітектора, що підтримує програми та проєкти

5. Роль лідера в гнучкій організації. Інструменти лідера

 • Класифікація лідерів

 • Чітка комунікація (ефективна вербальна і невербальна (візуальна) комунікація)

 • Командний брифінг

 • Фасилітація (управління груповою динамікою)

 • «Чарівні» питання коучингу

 • Основний інструмент мотивації – Зворотній зв’язок

 • Медіація (управління складними ситуаціями всередині команд)

6. Практичне впровадження Agile в проєкти компанії

 • Виявлення зон ризику впровадження методології Agile

 • Принципи формування максимально ефективних команд

 • Стан потоку і крос-функціональність команди

 • Мотивація команди для ефективного впровадження гнучких методів управління

 • Повсякденна робота команди: планування, демонстрація, ранкові stand-up і ретроспективи, time-box; оцінка ступеня залучення колективу

 • Залученість, самоорганізація і відповідальність командної роботи

Програма

Резюме тренера

Ольга Пестрецова-Блоцька – PhD з економіки, доцент, експерт-практик з управління проєктами, сертифікація AgilePM від APMG International, бізнес-аналітик, коуч проєктних команд, сертифікований бізнес-тренер, CEO консалтингової компанії «Центр бізнес-технологій ТОТ».

Консультант Європейського Банку Реконструкції і розвитку щодо організаційного та процесного розвитку малого і середнього бізнесу.

Впровадженні консалтингові проєкти за даним напрямом: розробка корпоративних принципів, методології й плану заходів реалізації системного проєктного менеджменту в компанії, удосконалення проєктного менеджменту, впровадження Agile інструментів для проєктних команд і багато інших. 

Ольга Пестрецова-Блоцька
bottom of page