Категорійний менеджмент

Відкритий тренінг

Місце проведення: м. Київ, вул. Еспланадна, (конференц-зал ТОТ)

Група: учасники з різних компаній

 Програма:  стандартна

7 740 грн*

Корпоративний формат

Місце проведення:  ваша територія

Група: учасники вашої компанії

 Програма:  адаптується та узгоджується із вами

Уточнюйте*

*При замовленні із сайту знижка 7% від вказаної ціни

*Вартість корпоративного формату уточнюйте у менеджера з продажів

Про тренінг

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Тривалість: 2 дні (16 годин)

Напрям навчання:

Продажі та маркетинг

Мова: українська, російська

Після закінчення навчання кожен учасник отримує іменний сертифікат

Бонуси

 • розв’язки завдань

 • перелік літератури з категорійного менеджменту

 • приклади опису бізнес-процесу категорійного менеджменту

 • приклади стандартів і регламентів категорійного менеджменту

 • приклади бюджетів категорії

 • робочий Excel-файл «Прогнозування продажів», призначений для отримання прогнозного рівня продажів шістьма методами прогнозування

 • робочий Excel-файл «ABC, XYZ аналіз», призначений для проведення ABC і XYZ аналізу

 • консалтинговий супровід протягом двох тижнів після закінчення тренінгу

Опис

Тренінг Категорійний менеджмент.jpg

Кому:

категорійним і бренд-менеджерам, менеджерам з продажів і спеціалістам відділу продажів, керівникам відділів збуту, торговим агентам, товарознавцям, власникам бізнесу.

Ціль бізнес-тренінгу:

навчитись раціонально формувати асортимент підприємства, щоб максимально задовольнити попит споживачів, при цьому підвищуючи загальну маржинальність підприємства і скорочуючи витрати по всьому ланцюжку управління товарним потоком.

 

Після проходження тренінгу ви навчитесь:

 • формувати структуру товарної категорії

 • розраховувати основні властивості і показники асортименту

 • прогнозувати попит

 • планувати та аналізувати асортимент компанії, формувати асортиментну концепцію

 • оптимізувати поличний простір

 • оцінювати потенціал категорії і планувати її прибуток

 • оцінювати ефективність промоакцій

 • складати профілі стратегічних груп покупців

1. Сучасні методи управління асортиментом у торгівлі

 • Основні види систем управління асортиментом

 • Категорійний менеджмент: принципи, організація, методи управління. Досвід практичних рішень

 • Етапи впровадження категорійного менеджменту: реорганізація структури управління; формування товарних категорій; управління торговим асортиментом. Можливі проблеми і придбання

 • Стратегічні цілі і завдання підрозділів формування асортименту, роздрібних продажів і маркетингу в управлінні асортиментом

 • Місце і роль категорійних менеджерів в загальнофірмовій структурі управління

 • Методи мотивації та оцінка діяльності категорійних менеджерів з метою забезпечення цільових показників

 

2. Формування товарних категорій

 • Що таке категорія? Цілі і завдання формування товарних категорій

 • Структура категорії як основа для формування матриці. Ролі категорій при формуванні асортименту

 • Види, типи товарних категорій; правила і процедури формування

 • Визначення ролі категорії в структурі асортименту: «комерційна», «іміджева», «експериментальна». Формування асортиментного профілю товарних категорій

 • Формування структури товарної категорії. Вибір основної ознаки класифікації

 • Розробка номенклатури товарних категорій

 • Розробка структури товарної категорій

 

3. Оптимізація структури асортименту

 • Оцінка потенціалу (прогноз продажів) товарної категорії

 • Розрахунок основних властивостей і показників асортименту. Вплив показників асортименту на ступінь задоволеності попиту

 • Алгоритм розрахунку прогнозу продажів товару всередині категорії. Розуміння розрахунку методології вартості запасів (шляхів оптимізації товарних запасів), планової оборотності

 • Показники ефективності управління категорією, способи їх розрахунку

 • Показники ефективності використання торгової площі, способи розрахунку необхідної площі

 • Прогнозування попиту. Методи і прийоми прогнозування

 • Кореляційно-регресійний аналіз попиту

 • Оптимізація обраного варіанту прогнозу: основи лінійного програмування

 • Визначення величини і структури попиту. Прогноз продажів нових товарів

 • Фактори стабільності попиту (еластичність, сезонність, взаємодоповнюючі та взаємозамінні товарні групи)

 • Бізнес-процес по контролю наявності асортиментної матриці в торговому залі магазину

 • Оцінка потенціалу товарної категорії

 • Розробка системи показників асортименту

 

4. Планування і аналіз в категорійному менеджменті

 • Методи аналізу та оптимізації структури асортименту

 • Оцінка поточної прибутковості

 • Аналіз збалансованості асортименту. Статистика продажів, план-факт аналіз

 • Види і технології аналізу категорії: розрахунок показників обороту, прибутковості

 • Застосування методів оптимізації на основі АВС, XYZ-аналізу, технології SWOT-аналізу

 • Визначення неліквідного і повільнооборотного асортименту; аналіз Матриці розвитку асортиментів

 • Аналіз запланованих і фактичних покупок. Збільшення коефіцієнта імпульсності

 • Аналіз роботи і контроль результатів. Статистичні методи контролю процесів

 • Оцінка ефективності використання площ і віддачі товарних груп

 • Ефективність введення нової позиції в категорію: способи розрахунку необхідності введення, прогнози ефективності присутності позиції в категорії

 • Проведення комбінованого АВС, XYZ-аналізу

 • Аналіз Матриці розвитку асортиментів

 • Побудова контрольної карти процесу

 

5. Методи аналізу й оптимізації асортименту

 • Методи підвищення товарообігу й оборотності

 • Методи підвищення прибутковості

 • Методи оптимізації поличного простору

 • Методи планування прибутку категорії

 • Методи оцінки ефективності промоакцій

 

6. Формування асортиментної концепції

 • Вивчення потреб і поведінки цільових груп покупців

 • Складання профілів стратегічних груп покупців. «Економічно вигідний клієнт»

 • Конкурентна стратегія як основа при формуванні асортиментної політики магазину

 • Формування асортиментної концепції товарної категорії: ланцюжок створення цінності

 • Визначення ролі категорії в структурі групи (генератор потоку, генератор прибутку, захисник, генератор готівки)

 • Формування концепції прибутковості асортименту

 • Аналіз структури брендів категорії; бренди-локомотиви й аутсайдери

Програма

Резюме тренера

Ольга Пестрецова-Блоцька – PhD з економіки, доцент, експерт-практик з підвищення ефективності діяльності підприємств, коуч по вдосконаленню і розвитку, сертифікований бізнес-тренер, CEO консалтингової компанії «Центр бізнес-технологій ТОТ».

Консультант Європейського Банку Реконструкції і розвитку щодо організаційного та процесного розвитку малого і середнього бізнесу.

Впровадженні консалтингові проєкти за даним напрямом: побудова ефективної системи логістики; управління товарними категоріями і запасами; аналіз і оптимізація асортименту; побудова ланцюга поставок; аналіз і прогнозування попиту і багато інших. 

Ольга Пестрецова-Блоцька