top of page

Категорійний менеджмент

Відкритий тренінг

Місце проведення: м. Київ, вул. Еспланадна, (конференц-зал ТОТ)

Група: учасники з різних компаній

Програма: стандартна

10 700 грн*

Корпоративний формат

Місце проведення:  ваша територія

Група: учасники вашої компанії

Програма: адаптується та узгоджується із вами

Уточнюйте*

*При замовленні із сайту знижка 7% від вказаної ціни

*Вартість корпоративного формату уточнюйте у менеджера з продажів

Про тренінг

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Тривалість: 2 дні (16 годин)

Напрям навчання:

Продажі та маркетинг

Мова: українська, російська

Після закінчення навчання кожен учасник отримує іменний сертифікат

Бонуси

 • розв’язки завдань

 • перелік літератури з категорійного менеджменту

 • приклади опису бізнес-процесу категорійного менеджменту

 • приклади стандартів і регламентів категорійного менеджменту

 • приклади бюджетів категорії

 • робочий Excel-файл «Прогнозування продажів», призначений для отримання прогнозного рівня продажів шістьма методами прогнозування

 • робочий Excel-файл «ABC, XYZ аналіз», призначений для проведення ABC і XYZ аналізу

 • консалтинговий супровід протягом двох тижнів після закінчення тренінгу

Опис

Тренінг Категорійний менеджмент.jpg

Кому:

категорійним і бренд-менеджерам, менеджерам з продажів і спеціалістам відділу продажів, керівникам відділів збуту, торговим агентам, товарознавцям, власникам бізнесу.

Ціль бізнес-тренінгу:

навчитись раціонально формувати асортимент підприємства, щоб максимально задовольнити попит споживачів, при цьому підвищуючи загальну маржинальність підприємства і скорочуючи витрати по всьому ланцюжку управління товарним потоком.

 

Після проходження тренінгу ви навчитесь:

 • формувати структуру товарної категорії

 • розраховувати основні властивості і показники асортименту

 • прогнозувати попит

 • планувати та аналізувати асортимент компанії, формувати асортиментну концепцію

 • оптимізувати поличний простір

 • оцінювати потенціал категорії і планувати її прибуток

 • оцінювати ефективність промоакцій

 • складати профілі стратегічних груп покупців

1. Сучасні методи управління асортиментом у торгівлі

 • Основні види систем управління асортиментом

 • Категорійний менеджмент: принципи, організація, методи управління. Досвід практичних рішень

 • Етапи впровадження категорійного менеджменту: реорганізація структури управління; формування товарних категорій; управління торговим асортиментом. Можливі проблеми і придбання

 • Стратегічні цілі і завдання підрозділів формування асортименту, роздрібних продажів і маркетингу в управлінні асортиментом

 • Місце і роль категорійних менеджерів в загальнофірмовій структурі управління

 • Методи мотивації та оцінка діяльності категорійних менеджерів з метою забезпечення цільових показників

 

2. Формування товарних категорій

 • Що таке категорія? Цілі і завдання формування товарних категорій

 • Структура категорії як основа для формування матриці

 • Ролі категорій при формуванні асортименту. Визначення ролі категорії в структурі асортименту: «комерційна»,  «Іміджева», «експериментальна». Формування асортиментного профілю товарних категорій

 • Визначення ролі категорії в структурі групи (генератор потоку, генератор прибутку, захисник, генератор готівки)

 • Формування структури товарної категорії. Вибір основної ознаки класифікації

 • Розробка структури товарної категорій

 • Розробка номенклатури товарних категорій

 

3. Методи аналізу асортименту

 • Оцінка потенціалу (прогноз продажів) товарної категорії

 • Прогнозування попиту. Методи і прийоми прогнозування

 • Визначення величини і структури попиту. Прогноз продажів нових товарі
 • Кореляційно-регресійний аналіз попиту
 • Фактори стабільності попиту (еластичність, сезонність, взаємодоповнюючі та взаємозамінні товарні групи)
 • Розуміння розрахунку методології вартості запасів (шляхів оптимізації товарних запасів), планової оборотності
 • Види і технології аналізу категорії: розрахунок показників обороту, прибутковості
 • Застосування методів оптимізації на основі АВС, XYZ-аналізу, технології SWOT-аналізу. Проведення комбінованого АВС, XYZ-аналізу
 • Визначення неліквідного і повільнооборотного асортименту; аналіз Матриці розвитку асортиментів
 • Аналіз запланованих і фактичних покупок. Збільшення коефіцієнта імпульсності
 • Оцінка ефективності використання площ і віддачі товарних груп
 • Ефективність введення нової позиції в категорію: способи розрахунку необхідності введення, прогнози ефективності присутності позиції в категорії
 • Формування концепції прибутковості асортименту
 • Аналіз структури брендів категорії; бренди-локомотиви й аутсайдери
 • Розробка системи показників асортименту

 

4. Планування та управління асортиментом

 • Позиціонування на ринку та цінова стратегія

 • Оцінка поточної прибутковості

 • Збалансованість асортименту

 • Прийняття рішень щодо товарообігу й оборотності

 • Прийняття рішень щодо підвищення прибутковості

 • Прийняття рішень щодо поличного простору та мерчандайзингу. Ефективність планограм та сезонні рішення

 • Прийняття рішень щодо прибутку категорії

 • Прийняття рішень щодо трейдмаркетингу та рекламним акціям

 • Прийняття рішень щодо приватних торгових марок

 • Формування асортиментної концепції товарної категорії: ланцюжок створення цінності

 

5. Робота з постачальниками

 • Робота з новими продуктами. Оцінка пропозицій

 • Робота з новими постачальниками. Оцінка сили постачальника. Управління постачальником

 • Умови взаємодії з постачальником

 • Етапи закупівель. Закупівельні процедури

 • Оцінка ефективності роботи з постачальником

 

6. Аналіз категорій, огляди, стратегії та бюджетування

 • Процес контроля та перевірки роботи з категорією

 • Бізнес-процес по контролю наявності асортиментної матриці в торговому залі магазину

 • Збір даних щодо ситуації категорії. Управлінський облік. Зовнішня інформація

 • Формування бюджетів категорії

Програма

Резюме тренера

Ольга Пестрецова-Блоцька – PhD з економіки, доцент, експерт-практик з підвищення ефективності діяльності підприємств, коуч по вдосконаленню і розвитку, сертифікований бізнес-тренер, CEO консалтингової компанії «Центр бізнес-технологій ТОТ».

Консультант Європейського Банку Реконструкції і розвитку щодо організаційного та процесного розвитку малого і середнього бізнесу.

Впровадженні консалтингові проєкти за даним напрямом: побудова ефективної системи логістики; управління товарними категоріями і запасами; аналіз і оптимізація асортименту; побудова ланцюга поставок; аналіз і прогнозування попиту і багато інших. 

Ольга Пестрецова-Блоцька
bottom of page