top of page

Стратегічні закупівлі

Відкритий тренінг

Місце проведення: м. Київ, вул. Еспланадна, (конференц-зал ТОТ)

Група: учасники з різних компаній

Програма: стандартна

10 700 грн*

Корпоративний формат

Місце проведення:  ваша територія

Група: учасники вашої компанії

Програма: адаптується та узгоджується із вами

Уточнюйте*

*При замовленні із сайту знижка 7% від вказаної ціни

*Вартість корпоративного формату уточнюйте у менеджера з продажів

Про тренінг

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Тривалість: 2 дні (16 годин)

Напрям навчання:

Логістика і закупівлі

Мова: українська, російська

Після закінчення навчання кожен учасник отримує іменний сертифікат

Бонуси

 • розв’язки завдань

 • перелік літератури з логістики, стратегії закупівель і управління запасами та закупівлями

 • приклади опису бізнес-процесу стратегії і управління закупівлями

 • приклади стандартів і регламентів управління закупівлями та запасами

 • приклади бюджетів закупівель підприємства

 • робочий Excel-файл «Прогнозування продажів», призначений для отримання прогнозного рівня продажів шістьма методами прогнозування

 • робочий Excel-файл «ABC, XYZ аналіз», призначений для проведення ABC і XYZ аналізу

 • консалтинговий супровід протягом двох тижнів після закінчення тренінгу

Опис

Businessmen

Кому:

керівникам, менеджерам і фахівцям із закупівель, менеджерам із постачання; керівникам логістики і комерційних департаментів; операційним керівникам; менеджерам з постачання, фахівцям supply chain management; категорійним і бренд-менеджерам, керівникам відділів збуту, торговим агентам, товарознавцям; фахівцям і менеджерам фінансових підрозділів, власникам бізнесу.

Ціль бізнес-тренінгу:

визначення стратегії закупівель у сучасних умовах швидких змін; узгодження стратегії підприємства і стратегії закупівель; оптимальне співвідношення ціни і якості в закупівлях, варіанти пошуку джерел сучасних ланцюжків поставок, підвищення рентабельності за рахунок контролю загальних витрат у процесі володіння; розуміння і управління моделями взаємин з постачальниками.

 

Після проходження тренінгу ви навчитесь:

 • розуміти сучасні тренди в формуванні стратегій закупівель в умовах швидких змін

 • визначати критерії оцінки постачальників і категорії постачальників

 • встановлювати довгострокові взаємовідносинами з постачальниками на різних рівнях зрілості закупівель

 • формувати варіанти сучасних ланцюжків поставок для різних товарних категорій

 • вибудовувати сучасні бізнес-процеси закупівель з урахуванням сучасних вимог діджіталізаціі, проектного менеджменту та оптимізації бізнес-процесів

 • вимірювати ефективність закупівель

1. Стратегії управління закупівлями і поставками

 • Управління, еволюція, цілі та обов'язки управління поставками

 • Тенденції та фактори, що визначають управління поставками

 • Як визначити правильну ланцюжок поставок для вашого продукту

 • Етапи розробки стратегії закупівель для вашої продукції (послуг)

 • Модель компетенцій закупівельника в сучасних умовах

 

2. Закупівельні процеси

 • Адаптація до змін

 • Цикл життя фірми і зміна ролі закупівель

 • Кращі практики для процесу від закупівлі до оплати (P2P)

 • Організаційна структура управління закупівлями

 • Обов'язки відділу закупівель

 • Вимоги керівництва компанії до функції закупівель

 • Спеціалізація всередині функції закупівель та постачання

 • Розмір штату фахівців

 • Керівництво закупівлями і постачанням

 • Ідентифікація бізнес-процесів закупівель

 • Сучасні методи закупівель

 • Інструменти електронних закупівель

 • Використання принципів категорійного менеджменту в закупівлях

 

3. Стратегії роботи з постачальниками. Структура відносин з постачальниками

 • Як визначити важливі характеристики роботи з постачальниками. Критерії оцінки

 • Стратегії оцінки постачальників

 • Принципи взаємодії з постачальниками на різних рівнях зрілості закупівель

 • Категорії постачальників

 • Типи відносин з постачальниками

 • Аналіз конкурентної сили компанії в якості покупця

 • Оцінка позиції компанії з точки зору постачальника по Матриці переваг постачальника

 • Сегментація портфеля постачальників і використовувані методи. Оптимізація і диверсифікація портфеля постачальників

 • Оцінка продуктивності постачальників

 • Цінність якісних відносин між покупцем і постачальником і розвиток ваших постачальників

 • Цільові відносини з постачальником

 • Розробка проекту стандартів управління різними типами постачальників

4. Кваліфікація постачальників

 • Мета кваліфікації постачальників

 • Пошук постачальників і моніторинг ринку

 • Методи оцінки постачальників на стадії кваліфікації

 • Вибір параметрів, коефіцієнтів і форм оцінки

 • Форми взаємодії з постачальником в системі кваліфікації

 • Результати кваліфікаційної оцінки і статуси постачальників за результатами кваліфікації

 • Моделі взаємодії з постачальниками за результатами кваліфікації

 • Складання профілю постачальника нового і діючого і складання карти комунікацій

 • Вибір і оцінка постачальників. Складання рейтингу постачальників. Зворотній зв'язок за результатами оцінки. Ухвалення рішення про проведення ситуативного аудиту

5. Управління ефективністю діяльності постачальників

 • Складові системи управління ефективністю діяльності постачальника

 • Ключові етапи побудови системи управління ефективністю діяльності постачальників

 • Стратегії і тактики розвитку постачальників в рамках управління ефективністю діяльності постачальника

 • Залучення постачальників в програми розвитку

 • Перелік можливих дій з розвитку відносин з постачальниками

6. Партнерські відносини та управління взаємовідносинами з ключовими постачальниками

 • Передумови розвитку стратегічних партнерств

 • Типи партнерства: звичайні і розширені

 • Модель партнерства. Сприяють фактори, мотиватори, очікування сторін, пошук сумісності, рішення про партнерство, елементи бізнес-процесів і результати

 • Показники успішного партнерства, складові партнерських відносин

 • Управління загальною вартістю володіння

 • Організація стратегічних сесій між потенційними і діючими партнерами для трансформації відносин

 • Партнерські стратегії і результати взаємодії

7. Основні типи стратегічних партнерств

 • Не конкуруючі партнерства

 • Партнерства фірм конкурентів

 • Вертикальні партнерські відносини

 • Міжгалузеві партнерства

 • Інтеграційні партнерства

 • Споживчий маркетинг

 • "Троянський кінь"

8. Особливості функціонування стратегічних партнерств

 • Управління та організаційна структура

 • Управління фінансами

 • Управління персоналом

 • Ціноутворення

 • Технологічний розвиток

9. Альтернативи стратегічним партнерствам

 • Угоди "під ключ"

 • Ліцензійні угоди

 • Спільні підприємства

 • Технічна допомога

 • Аутсорсинг

 

10. Клієнтоорієнтована стратегія. Системи управління взаємовідносинами з контрагентами

 • Побудова бізнес-процесу взаємодії з урахуванням диференційованого підходу в роботі з різними сегментами і специфіки закуповуваних продуктів / послуг компанії

 • З'єднання відділів (сфер відповідальності). Процесний підхід до управління функціями підприємства

 • Точки взаємодії Компанії з Контрагентами і джерела інформації про них

 • Визначення переліку ключових показників по створеному процесу взаємодії

11. Показники ефективності закупівель

 • Транспортні витрати, ланцюги витрат

 • Управління витратами по всьому ланцюжку поставок

 • Закупівлі та аналіз результат торгів

 • Коефіцієнт оборотності запасів. Інвестиції в запаси

 • Економія оборотних коштів підприємства

 • Фінансові ризики підприємства

 • Відхилення в попиті

 • Втрачені продажі

 • Аналіз купівельної задоволеності

 

12. Планування і бюджет закупівель. Управління бюджетом

 • Ідентифікація потреби

 • Структура плану закупівель

 • Аналіз CVR (вартість / цінність / ризик)

 • Підготовка бюджету та фінансового планування

 • Планування потреб в основних засобах. Особливості оцінки довгострокових придбань

Програма

Резюме тренера

Ольга Пестрецова-Блоцька – PhD з економіки, доцент, експерт з організації ключових і допоміжних процесів на підприємстві (закупівлі, виробництво, складування, транспортування тощо) сертифікований бізнес-тренер, CEO консалтингової компанії «Центр бізнес-технологій ТОТ», співавтор економічного бестселера «Бізнес-економіка: 9Z».

Консультант Європейського Банку Реконструкції і розвитку щодо організаційного та процесного розвитку малого і середнього бізнесу.

Впровадженні консалтингові проєкти за даним напрямом: побудова ефективної системи логістики на підприємстві; побудова ланцюгів поставок; впровадження складських і транспортних систем аналізу; прогнозування попиту та багато інших.

Ольга Пестрецова-Блоцька
bottom of page