top of page

Мотиваційний менеджмент: побудова системи матеріального і нематеріального стимулювання персоналу

Відкритий тренінг

Місце проведення: м. Київ, вул. Еспланадна, (конференц-зал ТОТ)

Група: учасники з різних компаній

Програма: стандартна

10 700 грн*

Корпоративний формат

Місце проведення:  ваша територія

Група: учасники вашої компанії

Програма: адаптується та узгоджується із вами

Уточнюйте*

*При замовленні із сайту знижка 7% від вказаної ціни

*Вартість корпоративного формату уточнюйте у менеджера з продажів

Про тренінг

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Тривалість: 2 дні (16 годин)

Напрям навчання:

Управління персоналом

Мова: українська, російська

Після закінчення навчання кожен учасник отримує іменний сертифікат

Бонуси

 • перелік літератури на тему мотиваційного менеджменту

 • приклади опису основних бізнес-процесів мотиваційного менеджменту

Опис

Тренінг Мотиваційний менеджмент.jpg

Кому:

менеджерам середнього та топ-рівнів, керівникам підрозділів, HR-директорам, HR-менеджерам і HR-бізнес-партнерам, менеджерам по персоналу, проєктним менеджерам, скрам-майстрам, власникам бізнесу.

Ціль бізнес-тренінгу:

навчитись планувати, впроваджувати та розвивати системи матеріальної та нематеріальної мотивації персоналу, що забезпечуватимуть довгостроковий успіх компанії та сприятимуть особистісному розвитку працівників.

 

Після проходження тренінгу ви навчитесь:

 • за допомогою системи мотивації забезпечувати продуктивність, збільшення внеску кожного працівника у досягнення цілей підприємства

 • підтримувати зацікавленість у роботі та утримувати цінних працівників, не даючи їм перейти до конкурентів

 • помічати перші сигнали демотивації персоналу та боротися з нею

 • підвищувати лояльність співробітників

 • формувати ідеальне співвідношення матеріальної та нематеріальної систем мотивації та стимулювання з урахуванням специфіки вашого підприємства

 • використовувати психологічні способи впливу на співробітників

 • правильно критикувати та хвалити

1. Місце мотивації в системі управління персоналом

 • Поняття мотивації. Правила мотиваційного впливу, його завдання й ефекти

 • Мотиваційний процес. Етапи мотиваційного процесу

 • Мотивація персоналу як персонал-технологія

 • Основні сфери мотивації за Комеллі

 • Концепції і теорії мотивації, що застосовуються в організаціях

 • Теорія потреб МакКлелланда. Двофакторна теорія Герцберга. Теорія очікувань. Теорія справедливості. Модель Портера-Лоулера

 • Практичне застосування мотиваційних теорій. Класифікація винагород

 • Модель індивідуальної та колективної мотивації

 

2. Мотиваційний аналіз підлеглих

 • Співвідношення понять мотивація і стимулювання. Цілі мотивування персоналу

 • Мотивування з урахуванням потреб підлеглих

 • Мотиватори, мотиваційний чинник

 • Принципи впливу на мотивацію

 • Вектори мотивації до роботи

 • Внутрішня мотивація: на Я, на Ти, на Справу

 • Модель кар’єрного зростання Дж. Паркінсона як технологія мотиваційного впливу на персонал. Що, як і в який період часу мотивує співробітника

 • Мотивація і лояльність. Практичні методи збільшення лояльності співробітників

 • Діагностика рівня мотивації співробітників. Експрес-методи. Як зрозуміти, що спонукає підлеглих

 • Технологія діагностики потреб і мотивів. Робота з прихованими та неусвідомленими мотивами

 • Ознаки демотивації співробітників: як вони проявляються і що з ними робити?

 • Конфлікт як зіткнення мотивацій. Способи вирішення конфліктних ситуацій з підлеглими

 

3. Нематеріальна мотивація. Методи впливу на працівників

 • Місія компанії як фактор мотивації персоналу. Організаційна культура – пряме відображення місії у щоденній роботі. Система мотивації як запорука успіху роботи компанії

 • Визначення власного стилю керівництва. Як мотивувати співробітників, використовуючи певний стиль керівництва

 • Передача відповідальності та делегування повноважень як мотивуючий фактор

 • Лідерство як інструмент мотивування

 • Правила накладення стягнення і вирази заохочення. Методи зворотного зв’язку. Алгоритм цивілізованої критики

 • Оцінка персоналу та її зв’язок із системою мотивації

 • Навчання як інструмент мотивації. Інструменти виявлення потреби підлеглих у навчанні

 • Сприяння професійному й особистісному розвитку підлеглих, кар’єрному зростанню. Наставництво і мотивація

 • Управління мотивацією персоналу методом «Управління за цілями». Метод МВО

 • SMART-метод при формулюванні цілей

 • Визначення критеріїв оцінки ефективності праці відповідно до бізнес-цілей організації

 

4. Креативний підхід в організації нематеріальної мотивації на підприємстві

 • Неформальні заохочення

 • Нагороди за особливі досягнення

 • Формальні нагороди

 

5. Способи матеріальної мотивації. Практичне використання

 • Практичне застосування мотиваційних теорій в системах оплати праці

 • Фінансова мотивація в залежності від стажу роботи. Фінансова мотивація в залежності від посади

 • Системи оплати, постійна змінна частина – елементи мотивації

 • Соціальні пакети і мотивація. Позики та кредити

 • Матеріальне стимулювання праці. Базові принципи побудови системи оплати праці (СОТ)

 • KPI (основні показники ефективності робочого місця)

 • Система оплати праці на основі функціональних обов’язків. Оцінка посад

 • Форми компенсацій і соціальних пакетів на прикладі провідних компаній

 • Довгострокова мотивація ключових співробітників компанії

 • Система грейдів. Приклад розрахунку командного бонусу. Приклади винагород, побудованих на основі грейдів

 • Економічна мотивація. Способи економічного стимулювання

 • Система оплати праці на основі функціональних обов’язків

6. Мотивація та вплив через комунікаційні засоби

 • Правила переконливої мови. Діалог з підлеглими як спосіб ефективної мотивації

 • Як правильно критикувати і хвалити. Алгоритм позитивного та негативного зворотного зв’язку при мотиваційному впливі

 • Психологічні способи впливу на підлеглих

 • Варіанти співвідношення ділових і особистих взаємин

 • Вибір ефективної позиції для ділового спілкування в колективі

 • Робота з відмовками підлеглих. Конструктивна критика

 • Робота з агресивним або емоційним співробітником

7. Дистанційний менеджмент. Робота з віддаленими командами. Організація процесів. Мотивація

 • Особливості та принципи віддаленого менеджменту. Переваги, побоювання співробітників і компаній. Принципи організації віддаленої роботи

 • Організація віддалених робочих процесів. Базові KPI. Синхронна й асинхронна робота

 • Організація робочого місця. Навчання співробітників. Особливості постановки задач

 • Дистанційні наради та зустрічі. Контроль віддаленої роботи

 • Інструменти. База знань, регламенти, стандарти, чек-листи

 • Психологічні аспекти. Тестування. Нова плинність кадрів

 • Комунікативні бар'єри. Особливості динаміки віддаленої групи і її підтримка. Конфлікти в групах і як їх мінімізувати

 • Мотивація команди. Самомотивація. Особиста й командна ефективність он-лайн

Програма

Резюме тренера

Ольга Пестрецова-Блоцька – PhD з економіки, доцент, експерт в області управлінського консалтингу й організаційного розвитку, навчалася за програмою Human Resource Management Standards for SMEs, сертифікований бізнес-тренер, CEO консалтингової компанії «Центр бізнес-технологій ТОТ».

Консультант Європейського Банку Реконструкції і розвитку щодо організаційного та процесного розвитку малого і середнього бізнесу.

Впровадженні консалтингові проєкти за даним напрямом: формування бізнес-команд, розробка та впровадження системи економічної мотивації персоналу; оцінка й аудит персоналу; оптимізація організаційних структур і чисельності співробітників підприємства; побудова систем оплати праці та багато інших. 

Ольга Пестрецова-Блоцька
bottom of page