top of page

Фінансове моделювання

Відкритий тренінг

Місце проведення: м. Київ, вул. Еспланадна, (конференц-зал ТОТ)

Група: учасники з різних компаній

Програма: стандартна

10 700 грн*

Корпоративний формат

Місце проведення:  ваша територія

Група: учасники вашої компанії

Програма: адаптується та узгоджується із вами

Уточнюйте*

*При замовленні із сайту знижка 7% від вказаної ціни

*Вартість корпоративного формату уточнюйте у менеджера з продажів

Про тренінг

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Тривалість: 2 дні (16 годин)

Напрям навчання:

Фінанси

Мова: українська, російська

Після закінчення навчання кожен учасник отримує іменний сертифікат

Бонуси

 • розв’язки завдань

 • перелік літератури з фінансів

 • приклади Фінансових моделей

 • робочий Excel-файл «Система оцінки діяльності підприємства», призначений для аналізу діяльності підприємства за останні п'ять років

 • робочий Excel-файл «Непрямий метод Cash Flow», призначений для перевірки правильності складання основних фінансових звітів (Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів) за допомогою формування звіту про рух грошових коштів непрямим методом

 • робочий Excel-файл «Прогнозування продажів», призначений для отримання прогнозного рівня продажів шістьма методами прогнозування

 • консалтинговий супровід протягом двох тижнів після закінчення тренінгу

Опис

Тренінг Фінансове моделювання.jpg

Кому:

менеджерам середнього і топ-рівнів, фахівцям зі стратегічного аналізу, бізнес-аналітикам, проєктним, фінансовим та інвестиційним менеджерам, а також іншим професіоналам, які у своїй роботі використовують аналіз даних і створюють фінансово-економічні моделі.

Ціль бізнес-тренінгу:

набути навички застосування математичних, економічних і фінансових методів моделювання, щоб ефективно обґрунтовувати та приймати управлінські рішення як у стратегічній перспективі, так і на операційному рівні.

 

Після проходження тренінгу ви навчитесь:

 • оцінювати фінансовий стан компанії, її стійкість та платоспроможність

 • планувати цільові показники ефективності

 • прогнозувати майбутні грошові потоки

 • оцінювати й ранжувати інвестиційні проєкти

 • визначати вартість бізнесу і дохідність вкладень

 • розраховувати витрати і чутливість прибутку до змін ринкових умов

 • визначати вплив внутрішніх та зовнішніх факторів на результуючий грошовий потік підприємства

1. Фінансове моделювання: цілі та правила

 • Цілі фінансового бізнес моделювання і прогнозування, область застосування моделей

 • Основні стадії розробки моделі: планування, побудова, тестування, застосування

 • Правила моделювання

 

2. Моделювання операційних рішень. Управління витратами, цінами, обсягами продажів, прибутком і рентабельністю

 • Оцінка характеру поведінки витрат. Регресійний аналіз

 • Оцінка чутливості прибутку до змін ринкових умов. Факторний аналіз

 • Аналіз рентабельності капіталу (ROCE, ROE). Пошук цільових значень

 

3. Прийняття інвестиційних рішень

 • Обґрунтований і коректний розрахунок грошового потоку у процесі оцінки інвестиційних проєктів

 • Моделювання основних показників PV, FV, PMT, NPV, IRR

 • Факторний аналіз. Пошук кращих значень

 • Аналіз чутливості інвестиційних показників

 

4. Фінансове моделювання і прогнозування фінансового стану компанії. Оцінка ефективності, фінансової стійкості, платоспроможності

 • Збір, формування і підготовка вихідної інформації

 • Макромодель прогнозу фінансового стану компанії

  • Етап 1. Аналіз вихідних даних

  • Етап 2. Формування параметрів «входу»: прогноз і система припущень

  • Етап 3. Моделювання

  • Етап 4. Розрахунок показників ефективності, фінансової стійкості, платоспроможності

  • Етап 5. Аналіз чутливості. Пошук цільових параметрів. Формування ефективної структури фінансування

  • Етап 6. Формування параметрів «виходу»

 • Доходи (виручка): обсяги, ціни

 • Закупки, залишки товарів, собівартість реалізованих товарів

 • Операційні витрати

 • Основні засоби й амортизація

 • Оборотний капітал

 • ПДВ, заборгованість з податків

 • Побудова моделі руху грошових коштів прямим і непрямим методами

 • Графік залучення / погашення кредитів

 • Прогноз фінансової звітності

 • Оцінка фінансового стану: рентабельність, стійкість, платоспроможність

5. Аналіз основних сценаріїв розвитку компанії: факторний аналіз

 • Визначення чутливості показників компанії до різноманітних зовнішніх і внутрішніх факторів

 • Визначення структури витрат: заходи щодо зниження ризику бізнесу

 • Поняття чистого оборотного капіталу: тривалість грошового циклу і його вплив на потребу компанії у фінансуванні

 • Вплив інвестиційного проєкту на показники ризику компанії

Програма

Резюме тренера

Ольга Пестрецова-Блоцька – PhD з економіки, доцент, експерт з операційного, організаційного розвитку компаній і фінансового аналізу, сертифікований бізнес-тренер, CEO консалтингової компанії «Центр бізнес-технологій ТОТ», співавтор економічного бестселера «Бізнес-економіка: 9Z».

Консультант Європейського Банку Реконструкції і розвитку щодо організаційного та процесного розвитку малого і середнього бізнесу.

Впровадженні консалтингові проєкти за даним напрямом: внутрішній фінансовий аудит; супровід виходу IT компаній на IPO; оцінка вартості компанії; постановка системи оперативного фінансового обліку; постановка систем управлінського обліку і бюджетування та багато інших. 

Ольга Пестрецова-Блоцька
bottom of page