top of page

Атестація й оцінка персоналу

Відкритий тренінг

Місце проведення: м. Київ, вул. Еспланадна, (конференц-зал ТОТ)

Група: учасники з різних компаній

Програма: стандартна

10 700 грн*

Корпоративний формат

Місце проведення:  ваша територія

Група: учасники вашої компанії

Програма: адаптується та узгоджується із вами

Уточнюйте*

*При замовленні із сайту знижка 7% від вказаної ціни

*Вартість корпоративного формату уточнюйте у менеджера з продажів

Про тренінг

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Тривалість: 2 дні (16 годин)

Напрям навчання:

Управління персоналом

Мова: українська, російська

Після закінчення навчання кожен учасник отримує іменний сертифікат

Бонуси

 • розв’язки завдань

 • перелік літератури з управління людськими ресурсами

 • приклади стандартів і регламентів управління людськими ресурсами підприємства

 • норми часу виконання різних робіт

 • робочий Excel-файл «Система оцінки робіт співробітників підприємства», призначений для аналізу ефективності та завантаження співробітників підприємства

 • консалтинговий супровід протягом двох тижнів після закінчення тренінгу

Опис

Тренінг Оцінка персоналу.jpg

Кому:

менеджерам середнього та топ-рівнів, керівникам підрозділів, HR-спеціалістам, HR-менеджерам і HR-бізнес-партнерам, проєктним менеджерам, власникам бізнесу.

Ціль бізнес-тренінгу:

розглянути й навчитись впроваджувати на практиці різні методики оцінювання персоналу, умови їх застосування, конкретні технології, які допомагають вибудувати «правильну» систему оцінки в компанії, що сприяє високій результативності та рівню задоволеності працівників і досягненню поставлених цілей.

 

Після проходження тренінгу ви навчитесь:

 • проводити оцінку діяльності, робочого навантаження, результатів роботи, особистісних якостей

 • застосувати різні методи оцінки на різних етапах життєвого циклу підприємства

 • організовувати центри оцінки та проводити атестацію персоналу

 • застосовувати оцінку «методом 360°», «управління за цілями», «управління результативністю», «методом оціночного центру»

 • використовувати результати оцінки для формування лояльності та планування кар’єрного зростання

 • формувати та використовувати модель компетенцій

 • розробляти стратегії управління персоналом, у тому числі в умовах кризи

1. Місце оцінки та атестації в системі управління персоналом

 • Необхідність оцінки для компанії і співробітників

 • Інструменти оцінки персоналу

 • Напрямки оцінки: робочого навантаження, результатів роботи, особистісних якостей

 • Сила проведення оцінки діяльності на основі певних критеріїв

 

2. Вироблення стратегії управління персоналом в умовах кризи

 • Стратегія управління: скорочення чи збереження співробітників компанії?

 • Формула персоналу: ключові співробітники, лінійний персонал і баласт

 • Управління ключовими і незамінними співробітниками

 • Підтримка лояльності лінійного персоналу

 • Позитивний PR непопулярних рішень керівництва компаній

 • Робота з неформальними лідерами в період кризи

 

3. Методи оцінки персоналу

 • Атестація. Управління за цілями

 • Управління результативністю

 • Зворотній зв’язок «на 360 градусів»

 • Центри оцінки

 • Переваги та недоліки різних методів

 • Застосування методів оцінки на різних етапах життєвого циклу підприємства

 • Процес підбору і добору персоналу

 • Технологія і методи відбору персоналу

 

4. Роль і місце атестації в роботі з персоналом

 • Методи проведення атестації

 • Законодавча база для проведення атестації

 • Організаційні заходи проведення атестації

 • Роль і місце кадрових служб в їх здійсненні

 • Організація роботи атестаційних комісій

 

5. Оцінка на основі управління за цілями

 • Процедури управління за цілями

 • Технології ефективної постановки цілей

 • Повідомлення результатів оцінки на основі управління по цілям

 

6. Оцінка на основі управління результативністю

 • Схема оцінки видів робіт

 • Ранжування видів робіт

 • Зіставлення з внутрішнім еталоном

 • Огляди показників праці

 • Оцінка показників праці

 • Документація

 • Показники ефективності роботи для різних типів підрозділів – інфраструктурних, основного бізнес-процесу, допоміжних

 • Оцінка, заснована на компетенціях

 • Рольовий профіль

 

7. Моделі компетенцій

 • Типова схема структури компетенцій

 • Ключові кроки в створенні моделі компетенції

 • Використання компетенцій для оцінки ефективності виконання робіт

 • Узагальнені моделі компетенцій для різних посадових позицій

 • Корпоративні компетенції

 • Менеджерські компетенції

 • Професійно-технічні компетенції

 

8. Оцінка методом 360°

 • Процедури оцінки методом 360°

 • Розробка оціночних форм

 • Оціночна шкала

 

9. Центри оцінки

 • Етапи проведення оціночного центру

 • Підготовка спостерігачів

 • Технології проведення оціночних центрів у залежності від завдань оцінки

 • Валідність центру оцінки

 • Зворотній зв’язок за результатами оцінки

 

10. Використання результатів оцінки

 • Плани особистого професійного зростання

 • Планування кар’єрного росту

 • Формування лояльності

 • Зв’язок оцінки з системою професійного та кар’єрного зростання

 • Вплив результатів оцінки на оплату праці та грейдинг

 

11. Гроші як стимул: стратегія матеріальної винагороди

 • Дій як власник

 • Внутрішня мотивація на основі внутрішньої відповідальності та зовнішньої фінансової відповідальності

 

12. Форми оплати праці

 • Формування фонду заробітної плати

 • Структура заробітної плати

 • Схеми матеріального стимулювання

 • Премії, бонуси

 • Моніторинг заробітних плат

 

13. Оцінка ефективності та нормування праці

 • Методи вивчення трудових процесів і затрат робочого часу

 • Фотографія робочого часу

 • Хронометраж і його різновиди

 • Досвід підприємств по організації хронометражних спостережень

 • Методики збору інформації, формування схем процесів, перевірка коректності та адекватності, документування моделей процесів

 • Обробка результатів вимірювань

 • Аналіз причинно-наслідкових ланцюжків

 • Апробація і впровадження норм

 • Пошук причин неефективності робочих процесів

 • Покращення робочих процесів

 • Підготовка рішень про зміни / поліпшення

 • Вплив норм праці на мотивацію персоналу

 • Планування чисельності персоналу

14. Нормування праці окремих видів діяльності

 • Нормування праці:

  • бухгалтерів

  • економістів

  • інженерів і конструкторів

  • програмістів і системних адміністраторів

  • дизайнерів

  • маркетологів

15. Корпоративні нематеріальні мотиватори в умовах кризи

 • Дух компанії в умовах кризи як провідний чинник нематеріальної мотивації персоналу

 • Мотиваційне середовище компанії як корпоративний мотиватор

 • Позитивні та негативні метафори корпоративної культури в умовах кризи

 • Персональна лояльність персоналу ведучому лідеру компанії як фактор мотивації

Програма

Резюме тренера

Ольга Пестрецова-Блоцька – PhD з економіки, доцент, експерт в області управлінського консалтингу й організаційного розвитку, навчалася за програмою Human Resource Management Standards for SMEs, сертифікований бізнес-тренер, CEO консалтингової компанії «Центр бізнес-технологій ТОТ».

Консультант Європейського Банку Реконструкції і розвитку щодо організаційного та процесного розвитку малого і середнього бізнесу.

Впровадженні консалтингові проєкти за даним напрямом: формування бізнес-команд, розробка та впровадження системи економічної мотивації персоналу; оцінка й аудит персоналу; оптимізація організаційних структур і чисельності співробітників підприємства; побудова систем оплати праці та багато інших. 

Ольга Пестрецова-Блоцька
bottom of page