top of page

Важливі зміни у бізнес-середовищі

Що змінилося у ключових сферах?


Гарний прогрес відбувся у регулюванні бізнес-середовища. Нарешті з’явилася можливість подавати заявки для реєстрації торговельних марок і промислових зразків в електронній формі, а також реєструвати колективні торговельні марки. Полегшено й процедуру скасування реєстрації – тепер це можна робити не в суді, а в Апеляційній палаті.


Завдяки реформі патентного законодавства значно ускладнюється життя для «патентних тролів», які раніше через законодавчу прогалину могли обійти права інтелектуальної власності на винаходи і набути, натомість, права на корисну модель – заборонивши таким чином використовувати товар чи спосіб виробництва, який існує в світі вже тривалий час. Новий закон має вирішити цю проблему за рахунок впровадження переліку об’єктів, які можуть бути винаходами чи корисними моделями, а також можливості швидкого припинення дії «недобросовісного» патенту. 


Також Україна нарешті приєдналася до актуальної класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності від Всесвітньої митної організації. Раніше через розбіжності у товарних кодах України та її партнерів виникали складнощі при митному оформленні товарів.

Важливі зміни у бізнес-середовищі

Фондовому ринку бути!


Попри важливість змін у бізнес-середовищі справжнім проривом кварталу є реформи в монетарній системі та державних фінансах. Закон про регулювання ринку капіталу покликаний розвинути в Україні фондовий ринок. Переважна більшість людей, які мають кошти, інвестують свої заощадження у банківські депозити або нерухомість і не використовують інші фінансові інструменти на кшталт деривативних контрактів. Новий закон створює передумови для функціонування таких фінансових інструментів. Окрім того, він дасть поштовх розвитку сировинних бірж та дозволить виробникам хеджувати (обмежувати) ризики здешевлення сировини, укладаючи угоди наперед. 


Закон також спрямований на захист споживача фінансових послуг, який не є професійним (кваліфікованим) інвестором. З огляду на падіння ставок за депозитами, частина українців «мігруватиме» в альтернативні інструменти заощадження, зокрема цінні папери. Нескладно спрогнозувати появу найближчим часом мобільних додатків для купівлі та продажу цінних паперів та інших інвестицій. Тому цей закон, який не лише про деривативи, а про розвиток ринків капіталу загалом, мав би допомогти становленню фондового ринку.

 

Comments


bottom of page