top of page

Управління персоналом. Глобальні тенденції 2019

Щорічно міжнародна консалтингова компанія Deloitte проводить дослідження в галузі управління персоналом. Дев'ятий щорічний звіт Deloitte Global Human Capital Trends став найбільшим повномасштабним оглядом практик управління персоналом. Звіт  оснований на відповідях близько 10 000 респондентів зі 119 країн.  За результатами, протягом останніх років навчання й розвиток персоналу належать до пріоритетних напрямків діяльності компаній у всьому світі.


Сьогодні 44% респондентів вважають, що проблеми відповідального підприємництва набули більшого значення для їхньої організації, ніж 3 роки тому. 56% очікують, що ці питання стануть більш важливими протягом наступних трьох років.
“Суперпосада”


Увага роботодавців до якісного складу персоналу, його знань, навичок, досвіду є трендом №1 2019 року. Понад 86% респондентів відмітили, що переосмислення методів навчання працівників є важливим або дуже важливим питанням. Інвестуючи в нові методи розвитку персоналу, провідні організації задовольняють потреби людей у постійному розширенні знань та навичок. Мета цього – щоб навчання стало невід’ємною частиною не тільки робочого процесу, але й життя. Для цілей кар’єрного розвитку постійне навчання та розвиток працівника вже не є додатковою перевагою. Це стає обов’язковим для збереження робочого місця.


“Для цілей кар’єрного розвитку постійне навчання та розвиток працівника вже не є додатковою перевагою, а стає обов’язковим для збереження робочого місця.”

Зростання потреби у безперервному навчанні передбачає також ефективне впровадження автоматизованих технологій. Незважаючи на їх стрімке впровадження, саме майстерність людини додає цінності цим технологіям. Відповідно, організаціям слід по-новому подивитися на поняття стандартних посад, створити нову категорію, так звану «суперпосаду». Вона б поєднувала посадові обов’язки, навички та знання з різних сфер діяльності. В результаті, відкриваючи нові можливості для внутрішньої та зовнішньої мобільності. А також для просування й швидкого набуття нових вмінь, яких так вимагає сьогодення.Лідери 21 століття

«За останні п’ять років зросла кількість питань щодо управління персоналом, таких як: продуктивність праці, добробут, понаднормова робота та емоційне вигорання, – сказав Джеф Шварц, директор «ТОВ Делойт Консалтинг», керівник Групи з питань майбутнього праці в США; – Як результат, організаціям треба відійти від традиційного досвіду персоналу до так званого «гуманістичного досвіду», де відносини між роботодавцем і працівником є тривалими, навчання – безперервним, а сенс роботи вибудовується навколо ідентичності людини».


Створення такого досвіду людини вимагає іншого типу лідерства. 81% респондентів відзначають, що перед лідерами 21 століття постають унікальні виклики. Отже, організаціям конче потрібно збільшувати кількість лідерів, виявляючи та розвиваючи їх всередині організації. Розвиток нових лідерів всередині організації може допомогти їм набути критично важливих навичок. Зокрема навичок управління, через вплив, підтримку прозорості й досягнення успіху в світі взаємодії та зв’язків.


В основі цієї зміни лежить постійне переосмислення традиційної ієрархічної моделі. Третина респондентів опитування відзначили, що їхні організації працюють здебільшого в командах з ієрархічною структурою. А інші 46% відповіли, що вони мають командні структури. Проте більшість лідерів вищої ланки з різними підходами, культурами та методами мотивації досі зазнають труднощів у впровадженні та підтримці командної моделі роботи. Поширення нових технологій дає можливість організаціям використовувати дані та інсайти, щоб завершити цей перехід.Перспективи HR

76% респондентів опитування зазначають, що нові підходи, моделі кар’єрного розвитку та внутрішня мобільність дуже важливими. Окрім мобільності, організації доходять висновку, що їм потрібно сприймати хмарні технології як стартовий майданчик, а не кінцевий пункт призначення. Але, незважаючи на інвестування мільярдів у HR-технології, 65% респондентів повідомили, що ці технології недостатньо допомагають у досягненні їхніх бізнес-цілей.


З новими підходами до управління талантами, методи визнання та винагороди в багатьох організаціях вже застаріли. Сьогодні лише 11% респондентів відчувають, що системи винагороди в їхніх організаціях повністю відповідають корпоративним цілям. Майже одна чверть (23%) не впевнені, що знають, яку саме винагороду цінують їхні працівники.


«Поєднання змін у видах робіт, у підходах до управління персоналом і в самих організаціях створило нові повноваження HR, – сказав Хітер Стоктон, директор «Делойт Глобал», керівник Групи з питань управління персоналом на глобальному рівні. – Але функція HR не може досягти глобального впливу самотужки. Вся організація на чолі з найвищим керівництвом має об’єднатися заради мети – лідерства на ринку праці». 

«Deloitte» є провідною світовою компанією, яка надає послуги в сфері аудиту, консалтингу, оподаткування та супутні послуги багатьом найвідомішим у світі брендам.

Щорічно міжнародна консалтингова компанія Deloitte проводить дослідження в галузі управління персоналом. Дев'ятий щорічний звіт Deloitte Global Human Capital Trends став найбільшим повномасштабним оглядом практик управління персоналом. Звіт  оснований на відповідях близько 10 000 респондентів зі 119 країн. За результатами, протягом останніх років навчання й розвиток персоналу належать до пріоритетних напрямків діяльності компаній у всьому світі.


Ознайомитись зі звітом 2019 Deloitte Global Human Capital Trends можна тут


Comments


bottom of page