top of page

Сталий розвиток – у тренді

Управління ризиками та адаптація до змін – чи не найважливіші показники надійності та відповідальності компанії в нинішніх умовах. Пандемія COVID-19 вкотре продемонструвала значення стратегії сталого розвитку для бізнесу. Компанії, які ефективно управляють екологічними, соціальними та управлінськими ризиками здатні вистояти в період кризи, довести свою надійність міжнародним інвесторам і сприяти світовому добробуту.

 
Сталий розвиток – у тренді

Сталий розвиток – у тренді, особливо останні декілька років. Компанії докладають зусиль для досягнення Глобальних цілей сталого розвитку ООН, прийнятих 2015 року, однак вбачають у цьому перш за все репутаційні переваги, хоча насправді це тільки один із плюсів. Наявність стратегії сталого розвитку та її успішна реалізація – важливий фактор при інвестуванні.


Сьогодні відповідальне (стале) інвестування, або, як ще його називають, ESG-інвестування ((ESG – environment, social and governance – екологічної, соціальної та управлінської сталості), щороку набирає все більшого розмаху. Адже компанії, які мають в інвестиційних портфелях ESG, демонструють свою стійкість до зовнішніх ризиків.


Екологічні, соціальні та управлінські показники компанії все більше цікавитимуть міжнародних інвесторів при прийнятті інвестиційних рішень, адже це знижує їхні ризики. Тобто, навіть якщо компанія у своїх фінансових звітах цілком відповідає вимогам інвестора, вона помітно програватиме конкуренту, який впроваджує програми сталого розвитку, відстежує результати й відображає їх у нефінансовій звітності.


Якщо розділити всі 17 Цілей за ESG (екологічними, соціальними та управлінськими критеріями), можна чітко визначити, проєкти якого спрямування можна реалізовувати у сфері екології (E), у соціальній сфері (S) і чого можна досягти в управлінні (G).


Цілі служать орієнтиром і дають величезне поле для реалізації. Та спершу компанії варто провести аудит діяльності, щоб визначити для себе, з чого доцільніше почати, де задіяти вже наявні ресурси, що варто починати поліпшувати вже зараз.


Оскільки при прийнятті стратегії сталого розвитку компанія не має йти всупереч своїй діяльності, а навпаки – створювати такі проєкти та ініціативи, які позитивно впливатимуть і на її діяльність, і на навколишнє середовище.

 

Джерело: Mind

bottom of page