top of page

Справжній фінансовий менеджмент

Сьогодні ми вже відчуваємо, що фінансовий менеджмент міцно закріпився у системі управління вітчизняними підприємствами. Проте, на жаль, багато компаній не до кінця розуміють суть цієї функції, впроваджують фінансовий менеджмент не повною мірою, внаслідок чого він не настільки ефективний, наскільки міг би бути.

 
Справжній фінансовий менеджмент

Тобто, один з найбільш дієвих, зручних і прогресивних механізмів обґрунтування важливих управлінських рішень і побудови стратегії розвитку бізнесу не працює в повну силу і не приносить бізнесу тих переваг, на які він здатний. Причини в цілому криються в історичних особливостях економіки, й економічної освіти зокрема. Зробимо спробу показати, на що справді здатний фінансовий менеджмент.


На жаль, багато вітчизняних підприємців поки ще недостатньо відрізняють принципіальні відмінності фінансового менеджменту від бухгалтерії. Саме тому часто посаду фінансового директора у компаніях займають колишні головні бухгалтери. Ринок турбулентний, змінюється надзвичайно інтенсивно і тому наполегливо вимагає від бізнесу вирішення складних управлінських завдань. Підприємства, які усвідомили необхідність розширення функції управління (зокрема, і в першу чергу, у сфері фінансів) вже на вірному шляху і заслуговують на повагу. Є одне "але": бухгалтерія не може і не повинна виконувати зазначені функції.


Фінансовий менеджмент займається аналізом прибутковості, платоспроможності, ліквідності, фінансової стійкості, обчисленням, розподіленням та контролем за витратами і всіма ресурсами підприємства, зокрема й нематеріальними, а також прогнозуванням майбутніх фінансових результатів. Він вже формує стратегію і визначає фінансові потреби для її здійснення та джерела формування. А бухгалтерія працює за суворо визначеною системою обліку відповідно до чинного законодавства. Працює з підсумками за період, тобто з цифрами минулими, які не мають нічого спільного з прогнозами на майбутнє (може лише в процесі екстраполяції).


Завдання бухгалтерії — чіткий збіг діяльності компанії із чинним законодавством України. Завдання фінансового менеджменту — підвищення ринкової вартості компанії. Тобто це абсолютно різні напрями роботи, змішувати які не варто хоча б зі співчуття до людини, що займається бухгалтерію, та заради ефективного виконання двох різноспрямованих завдань. Як було вже сказано, які вимагають не тільки різних компетентностей, але і типів мислення. Випадки ефективного поєднання двох посад в одній особі практиці відомі, але, на жаль, їх одиниці.


Завдяки бурхливому розвитку підприємств в Україні, можливостям, які відкриваються на міжнародних і світових ринках, викликам, які створюють нові технології, а з ними і нові фінансові інструменти, до всіх сучасних здобутків для будь-якого українського бізнесу, активні контакти з закордонними підприємцями, інвесторами та кредиторами сприяють об’єктивній необхідності відокремлення бухгалтерії та фінансового менеджменту. А також створюють нагальну доцільність фінансовим менеджерам опанувати засоби електронних платежів, краудфандингові методи залучення коштів, особливості первинного розміщення акцій компанії, та взагалі використання засобів, які існують на сучасних світових фінансових ринках. Всі ці механізми можуть добре слугувати сучасним компанія для забезпечення результативності їхнього функціонування. Насамперед тому, що вимагають від фахівців постійно бути у тренді та підвищувати свою кваліфікацію. Інвесторів і кредиторів бізнесу більшою мірою цікавлять реальні цифри результатів роботи підприємства. Тому, зокрема, підвищується значущість управлінського обліку, реальні оцінювання рівня прибутковості компанії, забезпечується вища результативність фінансового аналізу...


 

Для того, щоб ознайомитись із основними положеннями фінансового менеджменту, принципами складання звітності та бюджету компанії, отримати навички аналізу фінансової інформації й ефективного управління фінансовими потоками, пропонуємо Вам курс "Фінансовий менеджмент для керівників-нефінансистів" за участі співавтора економічного бестселера «Бізнес-економіка: 9Z» Ольги Пестрецової-Блоцької.

Comments


bottom of page